Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Dedykowane aplikacje internetowe tworzone na zamówienie

Dedykowane aplikacje internetowe tworzone na zamówienie

Wiele firm wykorzystuje dziś systemy informatyczne, które wspierają organizację pracy. Niestety gotowe programy nie zawsze spełniają wysokie wymagania przedsiębiorców.

Dlatego też, oferujemy stworzenie oprogramowania na zamówienie klienta, które jest w pełni dopasowywane do potrzeb firmy tak, aby wspierało pracę zatrudnionych w niej pracowników oraz zwiększało zadowolenie jej klientów.

Aplikacje tworzone na zamówienie

Oprogramowanie tworzone jest przez nas w odniesieniu do specyfikacji firmy tak, by poprzez rozwiązania informatyczne obniżyć koszty jej funkcjonowania.

Nowoczesna technologia, w oparciu o jaką pracujemy, zapewnia naszym klientom wysoką jakość programu oraz wydajność i wygodę pracy z aplikacją.

Bezpieczeństwo i wydajność kluczem do sukcesu

Nowoczesne aplikacje internetowe muszą być zarówno wydajne jak i bezpieczne. Wydajność jest kluczowa dla sprawnej realizacji postawionych przed interaktywnymi stronami zadań. Natomiast bezpieczeństwo przetwarzanych danych jest niezwykle istotne dla wiarygodności partnera i jego stron www. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług oferowanych przez naszą firmę.

Dwie podstawowe cechy, jakie powinna mieć dobra aplikacja to wydajność oraz bezpieczeństwo. Wydajny program zapewni sprawną realizację wszystkich wykonywanych zadań. Bezpieczeństwo natomiast jest ważne zarówno dla wiarygodności firmy, która korzysta z aplikacji, jak i wszystkich jej partnerów oraz klientów, którzy powierzają firmie swoje dane. Tylko profesjonalnie przygotowane oprogramowanie zapewni wydajne oraz bezpieczne użytkowanie.

Stabilność aplikacji internetowych

Dla firm informatycznych, które tworzą programy do prowadzenia działalności internetowej, wyzwaniem jest zbudowanie narzędzia, które będzie pracować jednocześnie wydajnie i stabilnie. Aby połączyć te dwie cechy przy projektowaniu oprogramowania, konieczna jest praca w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że już przy pierwszych etapach tworzenia oprogramowania konieczna jest odpowiednia optymalizacja kodu, którą zapewniamy naszym klientom poprzez opracowane przez nasz zespół odpowiednie rozwiązania. Wszystkie stosowane przez nas technologie, a także moduły kontrolno-administracyjne zapewniają bezpieczeństwo pracy systemu.

Dobór odpowiednich składowych systemu

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest wybór „narzędzia” naszej pracy, czyli technologii tworzenia produktów internetowych. Korzystamy z nowoczesnych, ale także sprawdzonych rozwiązań. To właśnie wybrane środowisko programistyczne, a także stabilne bazy danych są czynnikami stanowiącymi o sukcesie. Dzięki wyborom, których dokonujemy w zakresie technologii informatycznych (z których korzystają najlepsze firmy działające w branży IT), a także dzięki zaangażowaniu w pracę naszego zespołu specjalistów, możemy zaproponować naszym klientom najwyższej jakości rozwiązanie informatyczne. Koszty przygotowania i uruchomienia takiego dedykowanego oprogramowania są, biorąc pod uwagę jakość produktu, jaki klient od nas otrzymuje – stosunkowo niskie.

Ważne jest to, że po wdrożeniu oprogramowania, oferujemy nadzór nad pracą programu, dzięki czemu aplikacja funkcjonuje bezbłędnie i nieprzerwanie.

Technologie służace do budowania aplikacji

Niezwykle istotną kwestią jest nieprzerwana, a zarazem bezawaryjna praca systemu. W celu spełnienia obu warunków konieczne jest wybranie najlepszego systemu operacyjnego serwera oraz technologii, która będzie podstawą dla stworzenia głównej części oprogramowania. Obecnie, dominujący na rynku staje się system operacyjny Linux, który polecamy naszym klientom. Platforma ta jest niezwykle wydajna, a także zapewnia stabilność oraz funkcjonalność niezbędną dla takiego typu aplikacji. Gwarantuje równiez dużą skalowalność.

Jako że Linux rozprowadzany jest na licencji GNU GPL, nie wymaga uiszczenia opłaty licencyjnej. Oczywiście, na życzenie naszych klientów, którzy dokonają innego wyboru (serwera), rozwiązanie zainstalowane może być również w oparciu o system operacyjny Windows.

Bezpieczeństwo baz danych aplikacji

Wspomniane już wcześniej bezpieczeństwo jest dla nas jedną z ważniejszych kwestii odnoszących się do tworzonych przez nas systemów oraz aplikacji internetowych. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby mechanizmy, z których korzystamy chroniły wszystkie dane przed utratą oraz „włamaniem” z zewnątrz. Ochronę danych na wypadek awarii zapewniają wysokiej jakości komponenty serwera oraz system wymiany danych, który gwarantuje regularną ich archiwizację. Już podczas tworzenia oprogramowania, szczególnie chronimy ten fragment kodu, który odpowiada za dostęp do bazy danych oraz za archiwizację. Istnieją również inne przygotowane przez nas zabezpieczenia, dzięki którym operacje na danych są na bieżąco monitorowane.

Wsparcie techniczne i dalszy rozwój aplikacji

Warte podkreślenia jest również to, że po skończonych pracach nad systemem zapewniamy techniczne wsparcie oraz opiekę serwisową. Na życzenie klientów wykonujemy również „odświeżanie” zbudowanej wcześniej aplikacji lub systemu informatycznego.

Pamiętajmy o tym, że niezwykle istotny przy prowadzeniu własnej działalności jest rozwój systemu. Także w późniejszym okresie, już po wdrożeniu systemu może pojawić się potrzeba wprowadzenia zmian mających na celu usprawnić pracę.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00