Formularz zapytania
Formularz zapytania
Dziękujemy za przesłanie zapytania.Skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym terminie.
Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Prosimy o podanie imienia i nazwiska
Nazwa firmy
Telefon
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail
Adres e-mail
Treść pytania
Prosimy o podanie treści

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Bezpłatne demo sklepu internetowego
Bezpłatne demo sklepu internetowegoDziękujemy za przesłanie zapytania.Skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym terminie.Wypełnij formularz w celu otrzymania bezpłatnego dostępu do sklepu internetowego AptusShop na okres 3 tygodni. Pod testowym adresem uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym.

Message
Adres e-mail
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail
Telefon
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Treść pytania
Rozwiń jeśli chcesz podać więcej informacjiPodaj mniej informacji

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Zarządzanie sklepem i sprzedażą

Podstawową funkcją panelu administracyjnego sklepu internetowego Aptus.Shop jest zarządzanie bazą produktów, bazą zamówień i klientów.

Produkty

Każdy produkt oprócz podstawowych atrybutów (nazwa, opisy, zdjęcia, jednostka miary, stan magazynowy) może posiadać szereg dodatkowych parametrów zarządzanych przez administratora. Produkty można przypisywać do słowników (np. producent, pojemność, zastosowanie) jak również nadawać im parametry (np. kolor, rozmiar), które mogą ale nie muszą wpływać na cenę. Kategoryzacji produktów służy wielopoziomowe drzewo grup towarowych, zapewnione są również filtry zawężające wynik wyszukiwania również do wybranych słowników (np. producenta, marki itp.).

Ceny

W sklepie można zdefiniować jeden lub więcej poziomów cenowych. Dzięki temu można różnicować ofertę w zależności od tego, czy nasz klient dokonuje zakupów hurtowych bądź detalicznych. Dodatkowo dla administratora zapewnione są moduły przeliczania / zaokrąglania cen, dzięki którym obliczyć można ceny detaliczne z poziomu cen hurtowych na podstawie podanej marży. Istnieje również możliwość prezentacji cen w przeliczeniu na określone jednostki.

Klienci

Rejestracja konta klienta nie jest wymagana. W przypadku zamówień jednorazowych (bez rejestracji konta) dane klienta zapisywane są wyłącznie w zamówieniu. Założenie konta i zapisanie swoich danych jest jednak dla stałego klienta sporym ułatwieniem, dzięki czemu klient uzyskuje np. dostęp do historii swoich zakupów.

BOK

Klienci sklepu po dokonaniu zakupu mają możliwość wysyłania wiadomości w kontekście złożonego zamówienia. Komunikacja może odbywać się między klientem zalogowanym na stronie internetowej sklepu a panelem administracyjnym, gdzie zalogowana jest obsługa sklepu.

Z bazą klientów i zamówień powiązany jest moduł RODO posiadający rejestr zgód (wymagalnych i niewymagalnych) oraz klauzul informacyjnych (prezentowanych w określonych miejscach witryny sklepowej). Zgoda wymagalna to taka, której nieudzielenie (zaznaczenie pola checkbox w trakcie składania zamówienia) uniemożliwia sfinalizowanie transakcji. Wyrażenie zgody przez klienta - zarówno wymagalnej jak i niewymagalnej oraz wyświetlenie obowiązku informacyjnego odnotowywane jest w kontekście konta klienta bądź złożonego zamówienia.

Zamówienia

Tabela zamówień to podstawowe narzędzie pracy obsługi sklepu. Oprócz podglądu i możliwości edycji zamówień administrator może zmieniać statusy zamówień w zależności od postępu w ich realizacji. Stan opłacenia zamówienia zmieniany jest automatycznie po dokonaniu płatności on-line przez klienta bądź w wyniku ręcznego wpisu administratora. W przypadku integracji sklepu z systemem firmy kurierskiej automatycznie generowane są dokumenty przewozowe, co znacząco podnosi wydajność pracy obsługi sklepu.

Przesyłki i płatności

Administrator może ręcznie zarządzać bazą przesyłek i powiązanych z nimi rodzajów płatności. Koszty przesyłki mogą być różnicowane w zależności od wartości zamówienia. Powiązanie przesyłka – płatność definiuje się dla każdego operatora przesyłek osobno.

Import / eksport danych

Panel administracyjny sklepu posiada rozbudowaną sekcję importu i eksportu danych. Wymiana danych odbywa się przy pomocy plików w formacie CSV (Comma Separated Values), który obsługiwany jest również w popularnych aplikacjach biurowych (jak np. Office). Dane można wyeksportować ze sklepu, przetworzyć w arkuszu kalkulacyjnym na lokalnym komputerze, a następnie przetworzone dane wprowadzić ponownie do sklepu aktualizując jego bazę danych. Import / eksport danych obejmuje m.in. dane o produktach, ceny, kategorie (grupy towarowe), słowniki, przeliczniki pojemności, atrybuty SEO.

Administratorzy

Panel administracyjny może być zarządzany przez wiele osób zajmujących się obsługą sklepu. Każdy administrator powinien posiadać swój własny login nadawany przez administratora o najwyższych uprawnieniach. Poszczególnym użytkownikom można ograniczać uprawnienia. Jeden administrator może mieć dostęp do wszystkich funkcjonalności panelu, inny wyłącznie do bazy zamówień bądź zarządzania bazą produktów.