Formularz zapytania
Formularz zapytania
Dziękujemy za przesłanie zapytania.Skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym terminie.
Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Prosimy o podanie imienia i nazwiska
Nazwa firmy
Telefon
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail
Adres e-mail
Treść pytania
Prosimy o podanie treści

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Bezpłatne demo sklepu internetowego
Bezpłatne demo sklepu internetowegoDziękujemy za przesłanie zapytania.Skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym terminie.Wypełnij formularz w celu otrzymania bezpłatnego dostępu do sklepu internetowego AptusShop na okres 3 tygodni. Pod testowym adresem uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym.

Message
Adres e-mail
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail
Telefon
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Treść pytania
Rozwiń jeśli chcesz podać więcej informacjiPodaj mniej informacji

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Zarządzanie sklepem internetowym

Zarządzanie sklepem internetowym, panel administratora sklepu

Użytkownicy

Oprogramowanie sklepu zapewnia możliwość swobodnego zarządzania użytkownikami korzystającymi ze sklepu.

Administratorzy

Użytkownicy posiadający uprawnienia dostępu do panelu administracyjnego (lub jego części).

Klienci

Użytkownicy uprawnieni do dokonywania zakupów w sklepie. System umożliwia także dokonywanie zakupów przez osoby niezarejestrowane w systemie (status "gość serwisu").

Grupy towarowe

Nasze oprogramowanie sklepu internetowego zapewnia możliwość edycji grup towarowych (struktura drzewiasta o dowolnej liczbie poziomów). Każda grupa towarowa może posiadać zdjęcie i opis wyświetlany na górze strony.

Promocje

System umożliwia swobodne tworzenie promocji wraz z określaniem zakresu dat ich obowiązywania. Daty obowiązywania promocji mogą być określone dla całej promocji, jak również osobno dla poszczególnych produktów przypisanych do danej promocji.

Czy wiesz, że panel sklepu...

Przygotowany panel administracyjny sklepu umożliwia pełne zarządzanie sklepem, produktami, danymi klientów i zamówieniami. Jednocześnie został przygotowany tak, by skrócić czas potrzebny na naukę podstawowych funkcji i umożliwić łatwy start sprzedaży przez Internet.

Parametry

Oferowany program umożliwia określenie dowolnej liczby parametrów charakteryzujących produkt i nie wpływających na jego cenę (np. kolor, rozmiar, materiał, itp.). Wyboru ustawień dokonuje klient podczas "wkładania" produktu do koszyka.

Jednostki

System umożliwia swobodne definiowanie jednostek miary w jakich sprzedawany jest konkretny produkt.

Przesyłki

Aby zapewnić maksymalną wygodę w doborze ustawień kosztów przesyłki, sklep zapewnia możliwość definiowania przesyłek dla podanych zakresów wartości zakupów. Dla każdej przesyłki definiowane są:

 • nazwa przesyłki lub formy transportu,
 • cena przesyłki,
 • zakres sumy produktów w koszyku dla którego dana przesyłka obowiązuje,
 • forma płatności,
 • waga produktów (pozwala na dodatkowe uzależnienie kosztów przesyłki od wagi towarów w koszyku).

Rabaty

System rabatowy pozwala (niezależnie od mechanizmu poziomów cen i kosztów przesyłek) zdefiniować upusty dla klientów. Umożliwia to określenie progów kwoty zakupu powyżej której zaczyna obowiązywać dana wysokość rabatu. System umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości grup rabatowych (każda zawierająca definiowane przez administratora progi) i przypisywanie ich wybranym użytkownikom sklepu.

Stawki VAT

Stawki VAT poza zdefiniowaniem nazwy i wysokości stawki umożliwiają definicję kodu, który jest drukowany na paragonie fiskalnym bezpośrednio ze sklepu (obsługa drukarek fiskalnych jest modułem dodatkowym sklepu).

Słowniki

Oprogramowanie sklepu zostało wyposażone w uniwersalny i wygodny moduł definiowania słowników zawierających informacje o produktach (np. autorzy, producenci itp.). Tak zdefiniowane słowniki mogą być wykorzystywane podczas wprowadzania produktu (ich wartości są definiowane podczas edycji słownika). Istnieje także możliwość wyboru sposobu wyboru wartości ze słownika tak, by ułatwić wprowadzanie bazy produktów:

 • select (rozwijana lista) - pozwala na wybór wartości z listy;
 • multiselect - umożliwia wybór kilku wartości słownika jednocześnie;
 • radio (pole wyboru) - wyświetla pełną listę słów ze słownika i pozwala na wybór jednej wartości;
 • checkboxes - (pola wielokrotnego wyboru) - wyświetla pełną listę słów ze słownika i pozwala na wybór wielu wartości;
 • multiedit - wartości do słownika (podczas wprowadzania produktu) wprowadzane są bezpośrednio w polu edycyjnym, a dodawaniem lub wyszukiwaniem już wprowadzonych wartości zajmuje się oprogramowanie sklepu automatycznie.

Informacje

Aby zapewnić skuteczną komunikację między sprzedawcą a klientami, system musi umożliwiać wygodną i wszechstronną edycję treści ważnych dla sklepu, ale nie będących bezpośrednio opisami produktów.

News

Okienka, które można umieszczać po lewej lub prawej stronie głównego okna sklepu. Umożliwiają prezentację najnowszych ofert, promocji lub też mogą służyć jako zajawki pełniejszej treści wprowadzanej poprzez moduł strony.

Strony

System CMS umieszczony bezpośrednio wewnątrz sklepu - umożliwia swobodne dodawanie stron, formatowanie tekstu, wstawianie zdjęć i grafik, tworzenie linków do innych stron, grup towarowych, promocji lub produktów. Moduł edycji pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie treści przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i wolnego od błędów formatowania wprowadzonej treści. Dodatkowo system dba o zachowanie spójności połączeń między stronami.

Zdjęcia

Moduł umożliwia tworzenie katalogów ze zdjęciami, które mogą być wykorzystane zarówno podczas edycji produktów, jak i stron. Dodatkowo oprogramowanie zapewnia dostęp do funkcji służących skalowaniu zdjęć, konwersji do innych formatów itp.

Zamówienia

Skuteczne zarządzanie zamówieniami jest kluczem do zmniejszenia kosztów funkcjonowania sklepu i zwiększenia zadowolenia klientów z obsługi. Dlatego też opracowaliśmy system obsługi zamówień pozwalający na:

 • wyszukiwanie zamówień według różnych kryteriów (nazwa klienta, login klienta, numer zamówienia, status zamówienia, data złożenia zamówienia itp.),
 • edycję zamówień (dodawanie pozycji, zmiana pozycji, zmiana przesyłki itp.);
 • ręczne wprowadzanie zamówień (obsługa sprzedaży telefonicznej);
 • drukowanie naklejek adresowych;
 • drukowanie faktur;
 • prowadzenie korespondencji z klientem przy wykorzystaniu papeterii sklepowej (system ponadto zapamiętuje tego typu zdarzenia w module CRM sklepu);
 • zmianę statusu zamówienia (złożone, potwierdzone, wysłane, odebrane, nieodebrane, anulowane itp.) i automatycznego informowania klienta o zmianie stanu;
 • przeglądanie historii zdarzeń związanych z danym zamówieniem.

Statystyki

Stworzyliśmy szereg statystyk pozwalających na bieżąco kontrolować wiele aspektów funkcjonowania sklepu (wszystkie statystyki mogą być filtrowane do zadanego przedziału czasu)

 • statystyka sprzedaży,
 • statystyka sprzedaży potwierdzonych,
 • statystyka wyszukiwań,
 • statystyka użytkowników,
 • miesięczna statystyka sprzedaży,
 • miesięczna statystyka sprzedaży potwierdzonych,
 • zestawienie zamówień niepotwierdzonych,
 • zestawienie zamówień nieodebranych,
 • zestawienie zamówień niezaakceptowanych,
 • zestawienie według statusu zamówień,
 • procentowy udział w sprzedaży dla towarów,
 • procentowy udział w sprzedaży dla klientów,
 • największe zamówienia,
 • towary bez sprzedaży,
 • klienci bez sprzedaży,
 • poziom sprzedaży w skali roku,
 • liczba odwiedzin w podziale na domeny,
 • liczba odwiedzin w skali miesiąca,
 • miesięczna statystyka odwiedzin dla poszczególnych domen,
 • najczęściej odwiedzane produkty,
 • najczęściej odwiedzane grupy,
 • najczęściej odwiedzane kategorie,
 • zestawienie klient - kategoria,
 • zestawienie klient - grupa,
 • zestawienie klient - towar,
 • nieodwiedzane kategorie,
 • nieodwiedzane promocje,
 • nieodwiedzane produkty.
Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00