Strony internetowe dostępne dla osób niewidomych

Strony internetowe dostępne dla osób niewidomych lub niedowidzących

Problem równego dostępu do informacji w Internecie

Dostępność informacji w równym stopniu dla wszystkich ludzi, również w Internecie, jest niezwykle istotna (szczególnie dla osób niepełnosprawnych). Internet może stanowić podstawowe źródło informacji i wiedzy, po którym poruszanie się powinno być łatwe i tanie dla każdego w równym stopniu. Ponadto, wirtualna rzeczywistość dla osób niewidomych bądź niedowidzących może być szansą rozwoju osobistego, dostępu do szkoleń lub stanowisk, na których głównym narzędziem pracy jest komputer oraz oczywiście podczas poszukiwania pracy (obecnie najwięcej ofert można znaleźć właśnie w Internecie) czy w latach edukacji i rozwoju.

Internet dla niewidomych i niedowidzących?

Jednak niestety nie zawsze wirtualna rzeczywistość ułatwia niepełnosprawnym dostęp do treści zawartych w Internecie. Łatwość użytkowania stron www przez osoby niepełnosprawne, wynika bowiem z ich budowy, a o dostosowanie witryny nie wszyscy dbają i w nie inwestują. Co prawda sytuacja na polskim rynku internetowym nie jest jeszcze idealna, ale z pewnością lepsza niż jeszcze kilka lat temu. Powoli zachodzą zmiany, które być może w niedługim czasie przyniosą oczekiwane efekty i większa liczba stron internetowych będzie charakteryzowała się zwiększoną dostępnością czyli przystosowaniem ich do wymagań osób niewidomych czy też niedowidzących.

Czym są serwisy dostępne?

Serwisy internetowe definiowane jako dostępne charakteryzują się tym, że korzystać z nich bez problemu mogą nie tylko ludzie zdrowi, ale i osoby niepełnosprawne. Związane jest to po pierwsze z samą możliwością użytkowania strony, ale i z bezpieczeństwem korzystania z niej (alternatywne rozwiązania mają być równie bezpieczne jak podstawowe). Ważne jest także to, aby każda treść zamieszczona na stronie była możliwa do odtworzenia przez wszystkich.

Jak powinny wyglądać strony internetowe tworzone dla osób niewidomych i niedowidzących?

Strony internetowe dostępne dla osób niewidomych lub niedowidzących składają się zazwyczaj z dwóch wersji:

  • tekstowej (użytkownik może wybrać wielkość czcionki, w jakiej będzie chciał prezentować były treści na stronie);
  • audio (czyli wersja czytana wszystkich elementów, która umożliwia zapoznawanie się z treściami na stronie i pomaga w nawigacji.

Ponadto dobrze zaprojektowane i stworzone strony internetowe powinny również umożliwiać personalizację witryny pod względem kolorystycznym – ułatwi to korzystanie z niej w przypadku trudności z rozpoznawaniem kolorów, itp. Jeżeli natomiast projektujący zdecyduje się wyróżnić kolorystycznie jakieś elementy na stronie, powinien zrobić to również za pomocą innej opcji (oprócz zmiany koloru). Pozwoli to wyróżnić pewne fragmenty, np. za pomocą pogrubienia. Sam tekst natomiast musi być wyraźnie oddzielony od systemu nawigacyjnego, napisany czcionkami znanymi, rozpoznawalnymi, odpowiednich rozmiarów i koloru (unikać jaskrawych barw).

Wszystkie elementy graficzne, które umieszczane są na stronie, powinny być dobrze opisane. Oznacza to, że podpisując obraz białego kota nie powinniśmy nazywać go „ktl.jpg”, a np. „bialykot.jpg”. Dzięki temu zdjęcie stanie się bardziej zrozumiałe. Tak samo w przypadku nagłówków, tabelek, ramek, zawsze powinny informować tytułem, co zawierają. Nie powinno się na tego typu stronach umieszczać żadnych elementów migających, czy poruszających się po ekranie.

Oczywiście strona musi być odpowiednio dostosowana do sprzętu każdego potencjalnego użytkownika. Nie mogą to być witryny, które ludzie otworzą jedynie za pomocą urządzeń najwyższej jakości, najnowszych lub drogich.

WAI czyli inicjatywa dostępności do Sieci

WAI (Web Accessibility Initiative) to podgrupa konsorcjów W3C, którą wspiera ponad 500 różnych organizacji i firm z około trzydziestu krajów. Ma ona wyrównywać dostępność do Internetu dla wszystkich ludzi, również osób niepełnosprawnych. WAI wspierane jest przez Unię Europejską, której prawo nakazuje dostosowywanie stron internetowych organizacji użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ciągle aktualny jest niestety problem wykluczenia cyfrowego, który dotyka między innymi osoby niewidome i niedowidzące. Największą barierą wydaje się być brak świadomości, szczególnie firm prywatnych i marketingowców, którzy problemu w ogóle nie dostrzegają lub oszczędzają na rozwiązaniach mogących pomóc znacznej grupie ludzi. Miejmy nadzieję, że postępujące w tym zakresie zmiany przyczynią się do poprawy sytuacji i zniesienia barier w dostępie do Internetu.

Zapraszamy też do lektury strony o tworzeniu stron internetowych dla osób niewidomych


Niniejszy artykuł jest wyrazem wiedzy i poglądów autorów i nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że zawarte w dokumencie informacje są zgodne z prawdą i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć z podjęcia decyzji na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

  • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
  • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8:30 do 17:00