Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Umowy windykacyjne i pakiety spraw

Intranetowy System Windykator  - zlecenia, obsługa umów windykacyjnych. System do windykacji, program windykacja, zarządzanie długami, baza wierzytelności

System rejestruje i przechowuje informacje o sprawach przeciwko dłużnikom w powiązaniu z umowami (zleceniami) oraz pakietami spraw (przekazanymi w ramach zlecenia).

Umowa windykacyjna (zlecenie windykacyjne)

Umowa (zlecenie) zawiera informacje o podstawowych parametrach (np. umownych odsetkach naliczanych dla wszystkich spraw w ramach zlecenia), informacje o osobie podpisującej umowę, dacie podpisania, okresie ważności, a także (opcjonalnie) zeskanowaną umowę. Rodzaj umowy determinuje sposób naliczania prowizji, wystawiania faktur czy rozliczeń z handlowcami.

Pakiety spraw windykacyjnych

Pakiety spraw przydzielane są do zlecenia. Podczas wprowadzania pakietu spraw, użytkownik może dokonać importu spraw lub też wprowadzić je przy pomocy wygodnego kreatora wprowadzania spaw i wierzytelności.

Czy wiesz że...

Każda umowa windykacyjna może posiadać nieograniczoną liczbę spraw oraz wierzytelności. Umowa grupuje sprawy zlecone przez tego samego kontrahenta (wierzyciela) do windykacji.

Procedury windykacyjne

Każdy pakiet spraw może posiadać przydzieloną procedurę windykacyjną, według której odbywa się cały proces windykacji. Dostępne procedury identyfikowane są według typu wprowadzonego zlecenia.

Przydzielanie spraw windykatorom i grupom windykacyjnym

Po wprowadzeniu spraw w ramach pakietu, system pozwala, wykorzystując specjalny kreator, na rozdzielenie spraw według różnych kryteriów między członków zespołu windykacyjnego, do którego został przydzielony pakiet. Rozdziału dokonuje szef zespołu windykacyjnego odpowiedzialnego za sprawy z wybranego pakietu. W określonych przypadkach użytkownik może odrzucić przydział lub też zmienić windykatora prowadzącego.

Program "Windykator" posiada system zabezpieczeń uniemożliwiający ciągłe przekazywanie spraw bez postępów w jej windykacji.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00