Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Użytkownicy i uprawnienia w programie Windykator

Intranetowy Program Windykator - użytkownicy. System do windykacji, program windykacja, zarządzanie długami, baza wierzytelności

Program Windykator pozwala na zarządzanie kontami użytkowników systemu, między innymi poprzez nadawanie im uprawnień (struktura uprawnień jest wielopoziomowa):

Uprawnienia - pozwalają na przypisanie użytkownikowi określonych czynności podczas działań windykacyjnych. Uprawnienia przydzielane mogą być poszczególnym użytkownikom w zależności od pojawiających się potrzeb, możliwe jest również tworzenie grup uprawnień.

Zespoły - opcja pozwala na tworzenie zespołów ludzi, którzy wykonują poszczególne zadania. Każdy zespół ma przypisanego szefa, który posiada inne uprawnienia, niż pozostali członkowie zespołu (szersze). Zespoły mogą mieć przypisane funkcje charakterystyczne dla wykonywanych przez siebie zadań. Funkcja udostępnia tworzenie drzewiastej struktury pracowników, zespołów pracowników, która odpowiada hierarchii firmowej.

Poziomy dostępu - opcja udostępniania poszczególnych dokumentów dla określonych użytkowników.

Przydziel uprawnienia i kontroluj skuteczność windykacji

Możliwość odtworzenia struktury organizacyjnej firmy windykacyjnej w systemie uprawnień naszego oprogramowania umożliwia wygodny nadzór nad pracownikami oraz udostępnia funkcje ułatwiające ręczną ingerencję w proces windykacyjny przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Możliwość odwzorowania struktury firmy

System uprawnień umożliwia odtworzenie struktury organizacyjnej firmy w programie przeznaczonym do windykacji. To z kolei zwiększa wygodę związaną z nadzorem pracowników oraz umożliwia ingerowanie w działania windykacyjne osobom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia pozwalają na swobodne grupowanie praw dostępu do poszczególnych zasobów systemu:

 • wyszukiwanie podmiotu;
 • edycja podmiotu;
 • zdarzenia;
 • wyszukiwanie zdarzeń;
 • edycja zdarzeń;
 • planowanie zdarzeń;
 • dokumenty;
 • wyszukiwanie dokumentów;
 • edycja dokumentów;
 • windykacja;
 • przeglądanie zdarzeń windykacyjnych;
 • edycja zleceń (importy);
 • obsługa spraw (przypisanych do mnie);
 • obsługa płatności (rejestracja, rozliczanie);
 • edycja spraw;
 • wydruki;
 • wyszukiwanie wydruków;
 • bufor wydruku.

Wygodny panel windykatora dostepny online

Wszyscy użytkownicy, którzy pracują z programem, mają własny panel, który wykorzystywany jest do pracy. W zależności od przypisanych zadań pracownika, ma on dostęp do wybranych funkcji systemu.

Wewnętrzny system komunikacji

System posiada również tzw. centrum komunikacyjne, do którego dostęp ma każdy użytkownik. Użytkownicy poprzez centrum otrzymują powiadomienia o zdarzeniach, które ich dotyczą, komunikaty, a także wiadomości napływające od administratora, czy innych użytkowników.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00