Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Sprawy windykacyjne i wierzytelności

Intranetowy System Windykator  - sprawy i wierzytelności. System do windykacji, program windykacja, zarządzanie długami, baza wierzytelności

System przechowuje informacje o zadłużeniu w sprawach zawierających wierzytelności. Każda sprawa posiada swojego dłużnika i wierzyciela. Do sprawy "podpinane" są zdarzenia windykacyjne oraz korespondencja zarówno z dłużnikiem, jak i wierzycielem (w przypadku wierzyciela kopia korespondencji zostaje "podpięta" do podmiotu, którym jest wierzyciel).

Typy wierzytelności

  • faktury (do których naliczane są odsetki za zwłokę - ustawowe lub zgodne z umową);
  • noty odsetkowe (do których system nie nalicza odsetek);
  • rachunki;
  • umowy;
  • tytuły wykonawcze;
  • koszty z podziałem na typy (sądowe, komornicze, itp.);
  • koszty związane z procedura obsługi zlecenia");
  • inne (umowy, naliczenia) do których system nalicza odsetki.

Elastyczny system definiowania i naliczania odsetek

Odsetki (ich wysokość i sposób naliczeń) mogą być ustalane na poziomie umowy, sprawy lub konkretnej wierzytelności. Ponadto istnieje możliwość doliczania do sprawy kosztów prowadzenia windykacji i rozliczania ich w ramach spłat i predefiniowanych schematów logicznych rozliczania wierzytelności.

Czy wiesz że...

Każda sprawa może posiadać nieograniczoną liczbę wierzytelność, not odsetkowych i innych tytułów wykonawczych. Rozbudowane funkcje panelu użytkownika umożliwiają wykonywanie wielu typowych zadań windykacyjnych z poziomu ekranu szczegółów sprawy.

Zarządzanie wierzytelnościami w ramach sprawy

System obsługuje także restrukturyzację wierzytelności, korekty faktur, kapitalizacje odsetek, spłaty przed terminem oraz inne dokumenty spłatowe i naliczeniowe, dotyczące poszczególnych wierzytelności w ramach sprawy.

Historia windykacji

System przechowuje także całą historię windykacji wierzytelności oraz prezentuje schematy naliczania odsetek, uwzględniające zmiany odsetek ustawowych oraz spłaty częściowe wierzytelności.

Automatyczne zamykanie spraw

Dodatkowo system umożliwia zapamiętanie, przy jakiej pozostałej kwocie (procentowo z ograniczeniem "nie mniej niż") system ma zaproponować zakończenie windykacji wybranej sprawy.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00