Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Przetwarzanie dokumentów bankowych, rejestracja spłat

Intranetowy System Windykator  - przetwarzanie dokumentów bankowych i rejestracja spłat od dłużników.

System zapewnia obsługę masowego przyjmowania dokumentów zarówno spłatowych (wpłaty), jak i obciążeniowych (faktury, noty).

Import wierzytelności

Nasze oprogramowanie umożliwia wprowadzenie spraw poprzez masowy import z pliku csv. Podczas importu system dokonuje korekty danych i wykrywa błędy, informując użytkownika o linii w pliku csv oraz o przyczynie powstania błędu. W przypadku gdy dane są poprawne sprawy zostają wprowadzone do systemu.

Import wpłat

System zapewnia import wpłat otrzymywanych z banku (z systemu masowego przetwarzania dokumentów), identyfikując klientów, sprawy i wierzytelności zarówno według indywidualnych subkont bankowych, jak i tytułu przelewu. W przypadku wystąpienia błędu lub braku jednoznacznej identyfikacji wierzytelności lub sprawy, dana wpłata trafia do bufora i może być rozliczona ręcznie przez operatora systemu.

Import informacji o spłatach

Szybkie rozliczanie należności na podstawie przelewów bankowych ułatwia windykację i pomaga w utrzymaniu aktualnych sald rozliczeń z kontrahentami.

Import aktualnego stanu wierzytelności

System zapewnia także import spraw z plików raportowych, obrazujących aktualny stan zadłużenia wobec zleceniodawcy. System automatycznie wykrywa nowe wierzytelności i dłużników, wprowadzając sprawy, dopisując do nich wierzytelności oraz wykrywając spłaty (zarówno częściowe jak i całkowite). Oprogramowanie samodzielnie tworzy pełną dokumentację zdarzeniową i rozliczeniową windykacji takiej wierzytelności.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00