Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Procedury windykacyjne

Intranetowy System Windykator, procedury windykacyjne.

Windykacja sprawy w systemie "Windykator" realizowana jest w oparciu o procedurę windykacyjną. Procedury windykacyjne umożliwiają wygodne definiowanie poszczególnych kroków postępowania windykacyjnego wraz z definiowaniem interwałów czasowych między poszczególnymi krokami. Procedura w systemie windykacyjnym pozwala także na predefiniowanie wzorów pism (wezwań, not), wysyłanych w ramach prowadzonego procesu windykacji. Istnieje także możliwość wprowadzenia kosztów (np. zastępstwa) poszczególnych kroków, które mogą być edytowane przez uprawnionego użytkownika, w chwili potwierdzania wykonania danego kroku procedury windykacyjnej.

Procedury windykacyjne

Mają za zadanie ułatwić i zorganizować pracę windykatorów. Korzystając z jasno napisanych reguł, użytkownicy mogą prowadzić skuteczną windykację nawet po krótkim szkoleniu.

System umożliwia także zawieszenie procesu windykacji według procedury, w przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub przejścia do indywidualnego toku postępowania (jeśli dana sprawa przeciwko dłuznikowi tego wymaga).

Po opuszczeniu procedury, system umożliwia powrót do dowolnego, jeszcze niewykonanego kroku i kontynuowanie windykacji.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00