Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Panel użytkownika umożliwia prowadzenie windykacji w terenie

Program do windykacji, panel użytkownika umożliwia prowadzenie windykacji w terenie

Każdy użytkownik posiada własny panel wykorzystywany w pracy z systemem (dostępny także zdalnie poprzez Internet). Funkcje dostępne w panelu użytkownika są zależne od uprawnień przypisanych danemu użytkownikowi.

 • Użytkownik - panel użytkownika wyświetlany po zalogowaniu. Zawiera podstawowe informacje o użytkowniku oraz informuje o oczekujących zadaniach do wykonania, komunikatach specjalnych itp. Pozwala także użytkownikowi na zmianę hasła lub korektę danych kontaktowych.
 • Podmioty - panel podmiotów umożliwiający zarządzanie, edycję oraz przeglądanie podmiotów zarejestrowanych w systemie.
  • Szukaj - wyszukiwarka pozwalająca na znalezienie podmiotów. Można korzystać z wersji uproszczonej wyszukującej według uproszczonych kryteriów, a także z wersji zaawansowanej pozwalającej bardzo dokładnie określić kryteria wyszukiwania podmiotu.
  • Analiza klientów - moduł analizy marketingowej klientów (dostępny dla działu marketingu). Pozwala analizować klienta według historii kontaktów, podpisanych umów, przekazanych zleceń a także poziomu zaawansowania rozmów i poziomu wykorzystania możliwości.
  • Dodaj - panel dodawania i edycji podmiotów. Poza przechowywaniem danych teleadresowych podmiotu system umożliwia organizowanie podmiotów w struktury drzewiaste np. firma -> oddział -> kontakty w ramach oddziału.

Prowadź windykacje w biurze i w terenie

Rozbudowany panel użytkownika dostępny także poprzez Internet – pozwala na wykonywanie wszystkich opcji w systemie i skuteczne prowadzenie windykacji. Kompleksowy panel CRM, obieg dokumentów oraz kontroli rozliczeń – zintegrowane w jednym miejscu – ułatwiają proces odzyskiwania należności.

 • Zdarzenia - panel służący do zarządzania zdarzeniami występującymi jako zdarzenia marketingowe (telefony, spotkania, oferty, umowy itp.)
  • Dodaj - opcja umożliwia dodanie zdarzenia wraz z dokumentami, przesłanie polecenia do innej osoby itp.
  • Szukaj - pozwala na wyszukanie już wykonanego zdarzenia, jak i zdarzeń zaplanowanych według różnych kryteriów. Wyszukane zdarzenia można dowolnie sortować i grupować wewnątrz panelu.
  • Zaplanuj akcję - opcja umożliwia zaplanowanie zdarzenia marketingowego. System automatycznie wygeneruje przypomnienie o zdarzeniu w dniu, na który było zaplanowane. Istnieje możliwość dodatkowego powiadamiania przy pomocy SMS lub też komunikatora intranetowego.
  • Do zrobienia - moduł przypominający o zaplanowanych zdarzeniach, a także o poleceniach przesłanych przez innych użytkowników systemu.
 • Dokumenty - panel umożliwia zarządzanie dokumentami wprowadzonymi do systemu
  • Dodaj dokument - moduł umożliwia dodawanie dokumentów do predefiniowanych kategorii wraz z określeniem poziomu dostępu.
  • Wyszukaj dokument - opcja pozwala na wyszukiwanie wprowadzonych dokumentów według różnych kryteriów.
 • Windykacja - moduł zapewniający całość obsługi windykacyjnej prowadzonych spraw
  • Wprowadź zlecenie - umożliwia wprowadzanie nowych zleceń, a także pakietów spraw nadesłanych przez kontrahentów.
  • Moje zlecenia - opcja umożliwiająca szybkie dotarcie do zleceń wprowadzonych przez użytkownika, jak i zleceń, w których znajdują się sprawy prowadzone przez zalogowanego użytkownika.
  • Sprawy bez planu - lista spraw (prowadzonych przez wybranego użytkownika lub użytkowników w ramach grupy), które znajdują się poza procedurą, a jednocześnie nie mają zaplanowanych zdarzeń.
  • Do zrobienia - moduł przypominający o zaplanowanych zdarzeniach, a także o poleceniach przesłanych przez innych użytkowników systemu.
  • Rejestracja wpłaty - moduł pozwalający na ręczne wprowadzenie wpłaty lub też import wpłat. Dodatkowo system wspiera wyszukiwanie dłużników i spraw, do których należy przypisać wybraną wpłatę.
  • Wpłaty wyszukiwanie - moduł pozwalający na wyszukanie wpłaty, rozliczenie jej lub też wycofanie spłaty powiązanej z odnalezioną wpłatą.
  • Rozlicz wpłatę - umożliwia rozliczanie wpłat z rozbiciem na spłaty dla poszczególnych spraw i wierzytelności oraz rozliczenie ich według predefiniowanych schematów logicznych.
  • Wyszukaj sprawę - moduł pozwalający na odnalezienie dłużnika, sprawy lub wierzytelności według zadanych kryteriów.
 • Statystyki - moduł statystyk pozwalający na analizę skuteczności działów marketingu, windykacyjnego, realizacji zleceń w ramach systemu obiegu dokumentów oraz innych składników systemu intranetowego.
 • Wydruki - moduł zarządzający systemowym buforem wydruku. Umożliwia wydruk wszelkich dokumentów wychodzących przez wydzieloną komórkę firmową.
  • Bufor wydruku - wyświetla aktualną listę dokumentów zleconych do druku wraz z informacjami dodatkowymi;
  • Wyszukaj wydruk - opcja pozwala odnaleźć zlecony do druku dokument i powtórny wydruk.
Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00