Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Administracja obiegiem dokumentów

Administracja obiegiem dokumentów, panel administracyjny systemu

Panel administratora służy do zarządzania użytkownikami oraz rolami przypisanymi do danego użytkownika. Moduł ten umożliwia także definiowanie dokumentów, przepływów oraz pól dokumentów umieszczanych w systemie.

Możliwości panelu administracyjnego

System obiegu dokumentów umożliwia swobodne definiowanie i redefiniowanie:

  • dokumentów;
  • pól dokumentów;
  • ról;
  • uprawnień;
  • węzłów;
  • przepływów;
  • wzajemnych powiązań między węzłami, przepływem oraz rolami wewnątrz systemu.

Łatwa możliwość odwzorowania struktury firmy

Swoboda realizacji funkcji administracyjnych pozwala na obsługę systemu od strony administracyjnej przez osoby nie posiadające specjalistycznego wykształcenia, za to dobrze orientujące się w strukturze firmy oraz zasadach realizacji zleceń.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00