Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Obieg dokumentów typu Workflow

Obieg dokumentów, System obiegu dokumentów, Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów

Obieg Dokumentów typu Workflow

System został stworzony w celu zapewnienia użytkownikom mozliwości realizacji zleceń z zachowaniem uprawnień i stworzonych scieżek przepływu dokumnetów i pracy.

Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia tworzenie i przekazywanie dokumentów w wersji elektronicznej między użytkownikami systemu. System obiegu dokumentów cały czas kontroluje stan zlecenia, uprawnienia oraz informuje o przekroczeniu czasu realizacji kroku lub zlecenia.

Aptus Workflow to wydajne i skuteczne narzędzie
wspierające obieg i składowanie dokumentów w firmie.

Elektroniczny obieg dokumentów

Oferowany system obiegu dokumentów został wykonany w oparciu o interfejs wykorzystujący strony WWW oraz funkcje przeglądarek internetowych. Umożliwia to pracę z systemem obiegu z dowolnego komputera, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze klienta. Dzięki tej technologii oferujemy system, którego obsługa może być realizowana z dowolnego komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i podłączeniem do Internetu. Zastosowanie nowoczesnych technologii tworzenia stron (AJAX) gwarantuje wygodną pracę z systemem.

Nasz system obiegu dokumentów umożliwia trwałe obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do optymalizacji i kontroli jakości pracy, a co za tym idzie zwiększa wydajność pracowników.

Kontroluj realizację zleceń i obieg dokumentów

Nasz System obiegu dokumentów typu Workflow pozwala na usprawnienie i kontrolę stanu realizacji zleceń. Zastosowane rozwiązanie umożliwia kontrolę nawet w przypadku rozproszonej produkcji i bieżące śledzenie stanu zlecenia. Rozbudowany system generowania przepływów i węzłów umożliwia zrealizowanie dowolnego schematu obiegu dokumentów.

System Obiegu DokumentówElektroniczny system obiegu dokumentów oferowany przez nasza firmę może wspierać:

 • proces obsługi zlecenia, obsługe reklamacji, czy zapytań;
 • wieloetapową produkcję wymagającą wielu etapów pracy;
 • procesy decyzyjne w firmie z uwzględnieniem struktury i uprawnień;
 • automatyzację działań realizacji zleceń i generowania dokumentów;
 • kontrolę czasu realizacji zlecenia oraz jego etapów.

Otwarta struktura systemu obiegu dokumentów pozwala na:

 • rozszerzanie funkcjonalności poprzez zewnętrzne moduły;
 • tworzenie rozbudowanych statystyk oraz raportów dotyczących obiegu dokumentów;
 • integrację oraz automatyczną wymianę danych z zewnętrznymi systemami informatycznymi;
 • wykorzystanie zewnętrznych systemów do automatyzacji pewnych procesów w ramach Workflow.

Zlecenia w systemie obiegu dokumentów

Wykonanie każdego zestawu akcji podejmowanych przez użytkowników w systemie nosi nazwę zlecenia systemu obiegu dokumentów. System pozwala na zdefiniowanie wielu rodzajów zleceń - przy czym każde z nich może mieć zaprogramowany inny zestaw przepływów (obiegu dokumentów) między stanami zlecenia.

Nasze oprogramowanie obiegu dokumentów zapewnia także możliwość wsparcia dla elektronicznej kontroli procesów produkcyjnych. Dzięki otwartej architekturze system zapewnia możliwość integracji z urządzeniami zewnętrznymi i automatyzację pewnych procesów wykonywanych w ramach obsługi zlecenia.

System został zaprojektowany jako wysokowydajny moduł wsparcia produkcji przeznaczony do równoczesnej pracy wielu użytkowników na różnych poziomach uprawnień.

Obsługa systemu z urządzeń mobilnych

Dzięki swojej architekturze, oferowany obieg dokumentów z powodzeniem będzie służył zarówno jako system intranetowy, jak i ekstranetowy. System obiegu dokumentów może być używany poprzez protokół GPRS (palmotopy lub laptopy z podpiętymi kartami GSM lub telefonami komórkowymi obsługującymi protokół GPRS). Na życzenie klienta istnieje możliwośc prezentowania pewnych informacji lub obsługi poprzez protokół WAP.

Workflow - praca rozproszona

Korzyści z wdrożenia

 • Wzrost wydajności pracy;
 • Obniżenie bieżących kosztów obsługi i realizacji zleceń;
 • Kontrola jakości i czasu pracy;
 • Separacja etapów i osób realizujących zlecenia obiegu dokumentów;
 • Historia realizacji zlecenia workflow;
 • Analiza przewidywanego czasu trwania zlecenia;
 • Bezpieczeństwo i archiwizacja gromadzonej dokumentacji;
 • Wyeliminowanie lub ograniczenie dokumentacji papierowej.
Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00