Zarządzanie produktami w sklepie

Zarządzanie produktami w sklepie internetowym

System administracyjny sklepu został przygotowany tak, by umożliwić wydajne zarządzane produktami.

Każdy produkt posiada wiele cech podstawowych takich jak:

 • nazwa,
 • nazwa do druku (wykorzystywana podczas druku paragonów fiskalnych lub faktur),
 • indeks towarowy - identyfikujący produkt,
 • jednostka miary - określająca w jakich jednostkach sprzedawany jest dany produkt,
 • krótki opis - wyświetlany na liście produktów.

Dobry opis produktu w sklepie ułatwia jego sprzedaż

To właśnie opisy produktów w dużym stopniu decydują o tym czy pozyskamy nowych klientów. Rozbudowane opcje edycji informacji o produkcie dostępne w naszym oprogramowaniu sklepu pomogą w edycji informacji o produktach.

 • opis pełny - wyświetlany podczas przeglądania szczegółowych informacji o produkcie - opisy produktów mogą wykorzystywać rozszerzone formatowanie tekstu pozwalające na:
  • pogrubienie tekstu,
  • kursywę,
  • podkreślenie,
  • przekreślenie,
  • podniesienie tekstu (indeks górny),
  • wstawienie zdjęć,
  • wstawienie nagłówka,
  • wstawienie list numerowanych (do 3 poziomów),
  • wstawienie list nienumerowanych (do 3 poziomów),
  • wstawienie linku wewnętrznego (do innych stron wewnątrz sklepu),
  • wstawienie linku zewnętrznego,
 • priorytet wyszukiwania - pozwala na "wymuszenie" określonej kolejności produktów na liście wyszukiwania w sklepie,
 • dokładność zakupu towaru - umożliwia wprowadzenie ułamkowych lub całkowitych liczb określających minimalną dostępną ilość, jaka może być kupiona przez klienta sklepu,
 • dostępny / ilość minimalna, stan - w zależności od wersji sklepu umożliwia określenie, czy dany produkt jest dostępny lub też pozwala na wprowadzenie informacji o dostępnych stanach magazynowych oraz ilości, poniżej której produkt ma zostać oznaczony jako niedostępny do zakupu,
 • ceny dla każdego ze zdefiniowanych poziomów cen (ceny mogą być wprowadzane jako ceny netto lub brutto). System sam dokonuje przeliczeń prezentując ceny na stronach sklepu w spójny sposób ustalany na etapie wdrażania sklepu:
  • cena określa należność za zakup produktu jaka aktualnie obowiązuje w sklepie,
  • stara cena to cena wyświetlana jako przekreślona w sklepie (np. cena sugerowana przez producenta),
  • cena promocyjna to cena produktu będącego w promocji,
 • stawka VAT - stawka podatku obowiązująca dla danego produktu,
 • widoczny - określa czy produkt ma być widoczny w publicznej części sklepu,
 • promocje - każdy produkt może być przypisany do jednej lub wielu promocji definiowanych przez użytkownika, dodatkowo można określić ramy czasowe (ograniczyć czas trwania promocji); przypisanie produktu do promocji może być wykonane podczas edycji produktu lub przy użyciu specjalnego kreatora promocji dostępnego w panelu administracyjnym,
 • grupy towarowe - każdy produkt może być przypisany do wielu grup towarowych definiowanych przez użytkownika,
 • zdjęcia - standardowe 3 zdjęcia dostępne dla danego produktu:
  • zdjęcie małe wyświetlane na liście produktów,
  • zdjęcie duże wyświetlane w szczegółach produktu (identyczne jak zdjęcie małe),
  • zdjęcie w popup - dowolne inne zdjęcie wyświetlane w nowym okienku prezentujące np. inne zdjęcie produktu, powiększenie itp.,
 • słowniki - każdy produkt może posiadać dodatkowe atrybuty swobodnie definiowane przez administratora sklepu np. producent, autor, zastosowanie itp.,
 • parametry zapewniają możliwość dodatkowego wyboru cech przez klienta (np. koloru lub rozmiaru),
 • tabela cech - pozwala na wyświetlenie dodatkowej tabeli zawierającej cechy produktu (wielkość, pobór mocy itp.).

Zaawansowane zarządzanie produktami

Nasze oprogramowanie sklepu internetowego zapewnia także możliwość określenia możliwych wariantów produktu np. rodzaje tego samego produktu różniące się ceną w zależności od materiału wykończenia, dodatkowych komponentów itp.

Istnieje także możliwość tworzenia produktów powiązanych. Rozwiązanie to pozwala na sprzedaż produktów składających się z kilku "podproduktów" różniących się stawkami VAT. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w prowadzeniu księgarni internetowej, gdzie wiele produktów zawiera np. płyty CD lub kasety o innej stawce VAT niż produkt podstawowy, jakim w tym przypadku jest książka.

Eksport i import w sklepie internetowym

Aby zapewnić wygodną pracę z system wyposażyliśmy nasz sklep w moduł eksportu/importu (format csv) pozwalający eksportować i importować produkty (pełna informacja o produkcie) lub ceny (indeks towarowy wraz z cenami dla wszystkich zdefiniowanych poziomów oraz stany magazynowe / dostępność towaru). Ponadto system umożliwia eksport produktów w formacie XML, co pozwala na wykorzystanie bazy danych w każdym systemie obsługującym ten format zapisu danych.

Moduł zapewnia użytkownikowi wiele opcji pozwalających na dopasowanie opcji do formatu pliku jaki będzie importowany do systemu.

Zarządzanie cenami w sklepie internetowym

Oprogramowanie sklepu zapewnia także wygodną edycję cen produktów. W skład oprogramowania sklepu internetowego wchodzą pakiety służące do zarządzania cenami:

 • poziomy cen - pozwalają administratorowi na tworzenie dowolnej liczby poziomów cenowych i przypisywanie ich do wybranych użytkowników,
 • przeliczanie cen - pozwala na przeliczanie cen według zadanych kryteriów (np. dla wybranej grupy lub promocji),
 • zaokrąglanie cen - umożliwia automatyczne zaokrąglanie cen zgodnie z zadanymi kryteriami oraz tworzenie ułamkowych końcówek (np. zmiana ceny z 90 PLN na 89,95 PLN).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

 • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
 • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:30 do 17:00