Zastosowanie systemu zarządzania treścią

Zastosowanie systemu zarządzania treścią: portale korporacyjne, serwisy prasowe, portale i wortale

Portale korporacyjne

System Maximus CMS PRO został stworzony w odpowiedzi na potrzeby integracji rozbudowanych firmowych serwisów internetowych z systemami intranetowymi i ekstranetowymi. Możliwość osadzania zewnętrznych aplikacji w strukturze serwisu pozwala na pełną integrację systemów intranetowych z warstwą prezentacji stworzoną w oparciu o profesjonalny projekt oprawy graficznej serwisu www. Mechanizm ten umożliwia również prezentację na stronach www różnorodnych danych i zestawień, pobieranych bezpośrednio z baz wewnętrznych systemów informatycznych.

Precyzyjnie skonstruowany system logowania zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do wybranych sekcji i funkcji panelu administracyjnego. Zapewnia także możliwość tworzenia sekcji serwisu internetowego z ograniczonym dostępem (strony www wyłącznie dla autoryzowanych odbiorców serwisu, np. pracowników, czy kontrahentów).

Serwisy prasowe (informacyjne)

Serwisy prasowe oraz rozbudowane serwisy informacyjne zakładają konieczność ciągłego gromadzenia informacji z różnych źródeł, ich redakcji oraz kontroli przed publikacją ostatecznej wersji materiałów. Możliwość szczegółowego przydzielania uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu Maximus CMS PRO pozwala na obsługę tych procedur przez jeden system – od wprowadzenia informacji, poprzez ich redakcję, akceptację aż do publikacji.

Wykorzystanie opcji wersjonowania dokumentów (stron) oraz przechowywania informacji o czasie wprowadzania zmian i ich autorach pozwala – obok bieżącej administracji – na kontrolę całego procesu wydawniczego.

Niezależnie Maximus CMS PRO oferuje możliwość wykorzystania różnych szablonów oprawy graficznej dla różnych sekcji stron www. Pozwala to na stworzenie spójnych stron internetowych wydawnictwa, przy jednoczesnym wyróżnieniu sekcji poświęconych poszczególnym tytułom wydawniczym.

Portale i Wortale internetowe

Założenia większości portali tematycznych są analogiczne do serwisów prasowych. Dają możliwość zamieszczania informacji przez wielu użytkowników, przy pełnej kontroli administratora nad zawartością i ostateczną formą prezentowanych materiałów. Rozróżnienie w systemie Maximus CMS PRO użytkowników redagujących i publikujących doskonale realizuje tego typu potrzeby.

Możliwość ścisłego określenia parametrów poszczególnych modułów stron internetowych (bloków tekstu, elementów graficznych, galerii zdjęć itp.) pozwala zachować pełną spójność graficzną wortalu. Jest to możliwe nawet w przypadku zarządzania poszczególnymi sekcjami serwisu przez różne osoby. Dzięki temu wszystkie tworzone przez administratorów strony www dokładnie wypełniają założoną strukturę logiczną.

Serwisy internetowe konsorcjów i firm o strukturze wielooddziałowej

W przypadku serwisu internetowego konsorcjum bądź firmy o wielu oddziałach (filiach) istotnym walorem systemu Maximus CMS PRO jest możliwość prowadzenia w ramach jednego serwisu internetowego, wielu różnych sekcji. Każda z nich stanowi niejako odrębny tematycznie serwis zawierający strony internetowe różniące się wyglądem i systemem nawigacji).

Poszczególne sekcje serwisu internetowego opartego na platformie Maximus CMS PRO mogą:

  • mieć dowolnie rozbudowaną strukturę, tak jak autonomiczne serwisy www;
  • funkcjonować w odrębnej oprawie graficznej lub w ramach spójnej oprawy graficznej wykorzystywać wyróżniającą kolorystykę warstwy prezentacji (stron internetowych) oraz charakterystyczne motywy graficzne;
  • być zarządzane przez odrębne grupy użytkowników (zarówno redaktorów jak i publikatorów);
  • współpracować z różnymi zewnętrznymi systemami intranetowymi i ekstranetowymi.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

  • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
  • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8:30 do 17:00