Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Foldery i dokumenty

Skarbnica dokumentów - foldery dokumentów. System archiwizacji dokumentów, praca grupowa

W systemie przechowywane i udostępniane mogą być dowolne dokumenty organizowane w hierarchiczne grupy (magazyny), takie jak np.:

 • System zarządzania dokumentami:
  • zarządzenia;
  • polecenia służbowe;
  • księga jakości, procedury, procesy, instrukcje i formularze;
  • raporty itp.
 • Wzory dokumentów
  • papier firmowy;
  • strona faxowa;
  • druk zamówienia;
  • druk korespondencji wewnętrznej - MEMO;
  • karta urlopowa;
  • karta zadań stanowiska pracy - zakres obowiązków;
  • instrukcja stanowiskowa.
 • Blok Organizacja
  • schemat organizacyjny;
  • regulamin organizacyjny;
  • statut spółki;
  • regulamin pracy.

Użytkownicy bądź grupy użytkowników mają przypisane magazyny, obejmujące dokumenty (w tym inne magazyny i katalogi), co pozwala na pełną kontrolę dostępu do dokumentów poszczególnych użytkowników.

Dodatkowo użytkownicy mogą posiadać zdefiniowane poziomy dostępu do dokumentu (odczyt, odczyt/zapis, dodawanie komentarzy/opinii, zatwierdzanie modyfikacji). Dzięki takiemu rozwiązaniu po dokonaniu zmian w dokumencie nie jest on publikowany (nie przyjmuje statusu "Aktualny") aż do momentu, w którym zmiany zostaną zatwierdzone przez upoważnione osoby. W tym momencie nowa wersja dokumentu staje się wersją aktualną, a poprzednia trafia do archiwum.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00