Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357183, NIP: 634-234-53-95, REGON 276594362, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


Obsługa dokumentów

Skarbnica dokumentów - dokumenty elektroniczne. System archiwizacji dokumentów, praca grupowa

Dla ułatwienia wyszukiwania pożądanych dokumentów system wyposażony został w moduł wyszukiwania dokumentów oraz filtrowania, uruchamiane przez opcje szukaj oraz filtr w menu.

Moduł wyszukiwania dokumentów w archiwum

Wyszukiwanie możliwe jest według nastepujących kryteriów:

 • nazwa (fragment): umożliwia wyszukiwanie dokumentów zawierających w polu Nazwa zadany ciąg znaków;
 • opis (fragment): umożliwia wyszukiwanie dokumentów zawierających w polu Opis zadany ciąg znaków;
 • rok: zawęża obszar wyszukiwania do dokumentów z danego roku.

Szukaj, przeglądaj i edytuj dokumenty.

System archiwizacji dokumentów umożliwia przeglądanie archiwum dokumentów, wyszukiwanie oraz pobieranie do edycji z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy przeglądarka i połączenie z Internetem. Jest to bardzo wygodne narzędzie koordynujące pracę rozproszonych grup użytkowników lub też umożliwiające stały dostęp do dokumentów przedstawicielom terenowym.

 • Szukaj dokumentów:
  • Wszystkich - wyszukiwanie w obrębie dokumentów oznaczonych jako archiwalne i niearchiwalne;
  • Wyłącznie niearchiwalnych (domyślnie zaznaczone) - wyszukiwanie wyłącznie w obrębie dokumentów nie oznaczonych jako archiwalne;
  • Wyłącznie archiwalnych - wyszukiwanie wyłącznie w obrębie dokumentów oznaczonych jako archiwalne.

Moduł filtrowania dokumentów

Filtrowanie dokumentów pozwala na ograniczenie ilości wyświetlanych dokumentów w zależności od daty (roku) ich utworzenia (rok utworzenia jest wpisywany ręcznie w opisie dokumentu) oraz przypisania dokumentu do Archiwum. Filtrowanie możliwe jest według następujących kryteriów:

 • roku utworzenia dokumentu;
 • statusu:
  • wszystkie - powoduje wyświetlanie dokumentów oznaczonych zarówno jako archiwalne jak i niearchiwalne;
  • wyłącznie niearchiwalne (domyślnie zaznaczone) - ogranicza ilość wyświetlanych dokumentów wyłącznie do nie oznaczonych jako archiwalne;
  • wyłącznie archiwalne - ogranicza ilość wyświetlanych dokumentów wyłącznie do dokumentów oznaczonych jako archiwalne.

Dodawanie dokumentów do archiwum

W trakcie dodawania nowego dokumentu użytkownicy mają do dyspozycji pola:

 • Nazwa dokumentu - w tym miejscu należy wprowadzić nazwę dokumentu, która wyświetlana będzie w liście dokumentów. Pole to może być wykorzystywane w module wyszukiwania dokumentów;
 • Plik / Ścieżka - w tym miejscu użytkownik wybiera plik podpięty do dokumentu. Po wybraniu opcji Przeglądaj otwierane jest okno wyświetlające odnośniki do dysków lokalnych oraz dostępnych zasobów sieci;
 • Umieść w systemie:
  • Plik (zaznaczone domyślnie) - powoduje zapisanie pliku do Skarbnicy dokumentów;
  • Ścieżka do pliku - wybranie tej opcji powoduje, że w systemie zapisywana jest tylko ścieżka dostępu do miejsca, w którym znajduje się plik. Usunięcie lub edycja pliku w miejscu jego przechowywania jest wówczas niezależne od systemu.
 • Priorytet: ustawienie priorytetu decyduje o kolejności wyświetlania na liście dokumentów. Dostępne priorytety: najniższy, niski, normalny (domyślny), wysoki, najwyższy.
 • Opis dokumentu: opis dokumentu wyświetlany po najechaniu kursorem na dokument w sekcji Dokumenty. Opis ten może być również wykorzystywany w module wyszukiwania dokumentu.
 • Rok: rok utworzenia (dodania do bazy) dokumentu. Informacja istotna zarówno dla wyszukiwania jak i filtrowania dokumentów.
 • Dokument archiwalny: (domyślnie nie zaznaczone) - domyślnie w systemie wyświetlane są wyłącznie dokumenty, które nie zostały oznaczone jako archiwalne. W celu wyświetlenia dokumentów archiwalnych należy odpowiednio zmodyfikować warunki filtrowania w sekcji Dokumenty.

Praca grupowa z dokumentami

System zapewnia także kontrolę dostępu i blokowanie edycji dokumentu otwartego przez innego użytkownika. Kontrola ta odbywa się zarówno przy korzystaniu z interfejsu WWW jak i aplikacji lokalnej służącej do zarządzania dokumentami.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00