Formularz zapytania

Zainteresowanych szczegółami naszej oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Message
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Adres e-mail
Treść pytania

Administrator danych osobowych, którym jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia kontaktu. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


System archiwum dokumentów - Skarbnica

System archiwum dokumentów: Skarbnica, informacje o systemie. System archiwizacji dokumentów, praca grupowa, skarbnica

System elektronicznego składowania dokumentów "Skarbnica" służy do ułatwienia zarządzania dokumentami w firmie, a także zwiększenia bezpieczeństwa ich przechowywania oraz archiwizacji wraz z zapewnieniem zestawu funkcji dodatkowych takich jak:

  • kontrola uprawnień;
  • wsparcie dla pracy grupowej;
  • automatyczna archiwizacja dokumentów;
  • wyszukiwanie dokumentów;
  • ochronę antywirusową (przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania).

Dla kogo system archiwizacji dokumentów?

Wszędzie tam, gdzie pojawia się zespołowa praca nad dokumentami, powstaje potrzeba kontroli dostępu i utrzymania wspólnej wersji edytowanego dokumentu. Brak systemu nadzorującego cały proces powoduje powstawanie konfliktów oraz w razie awarii naraża zespół na utratę wyników pracy. Nasz system ułatwi współpracę oraz zapewni bezpieczne archiwum kolejnych wersji dokumentów.

Archiwizacja dokumentów

System Archiwizacji Dokumentów System archiwum dokumentów Skarbnica obsługuje bazę dokumentów w strukturze zapewniającej dostęp do poszczególnych magazynów dokumentów poprzez panel użytkownika (widok) personalizowany dla użytkowników lub działów.

Składniki systemu archiwum dokumentów

Baza danych - organizacja dokumentów oparta na strukturze drzewiastej. Elementami składowymi bazy danych są "magazyny dokumentów". Magazyn dokumentów z jednej strony pełni funkcję foldera, w którym przechowywane są pliki (dokumenty), z drugiej strony stanowi element agregacyjny, zawierający katalogi, podkatalogi, inne magazyny lub linki do innych magazynów.

Panel administratora - umożliwia zarządzanie magazynami i dokumentami przechowywanymi w bazie (ładowanie/kasowanie dokumentów, definicje magazynów i ich struktury, przypisywanie magazynów do użytkowników). Poprzez panel administracyjny dodawani są również użytkownicy oraz określane są ich prawa dostępu. Administrator definiuje także (definiując struktury magazynów) układ elementów panelu użytkownika.

Panel użytkownika - dostępny dla poszczególnych użytkowników po zalogowaniu. Zapewnia dostęp do magazynów zgodnie z uprawnieniami i układem zdefiniowanym przez administratora. Po wybraniu magazynu rozwijana jest jego struktura oraz lista dokumentów, przypisanych bezpośrednio do niego. Wybrani użytkownicy mogą mieć również przypisane uprawnienia do tworzenia nowych magazynów oraz dodawania bądź modyfikacji dokumentów.

System logowania - moduł zapewniający bezpieczeństwo bazy dokumentów oraz personalizację poszczególnych paneli użytkowników (widoków).

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij
formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00