Umowy windykacyjne i pakiety spraw

Intranetowy System Windykator  - zlecenia, obsługa umów windykacyjnych. System do windykacji, program windykacja, zarządzanie długami, baza wierzytelności

System rejestruje i przechowuje informacje o sprawach przeciwko dłużnikom w powiązaniu z umowami (zleceniami) oraz pakietami spraw (przekazanymi w ramach zlecenia).

Umowa windykacyjna (zlecenie windykacyjne)

Umowa (zlecenie) zawiera informacje o podstawowych parametrach (np. umownych odsetkach naliczanych dla wszystkich spraw w ramach zlecenia), informacje o osobie podpisującej umowę, dacie podpisania, okresie ważności, a także (opcjonalnie) zeskanowaną umowę. Rodzaj umowy determinuje sposób naliczania prowizji, wystawiania faktur czy rozliczeń z handlowcami.

Pakiety spraw windykacyjnych

Pakiety spraw przydzielane są do zlecenia. Podczas wprowadzania pakietu spraw, użytkownik może dokonać importu spraw lub też wprowadzić je przy pomocy wygodnego kreatora wprowadzania spaw i wierzytelności.

Czy wiesz że...

Każda umowa windykacyjna może posiadać nieograniczoną liczbę spraw oraz wierzytelności. Umowa grupuje sprawy zlecone przez tego samego kontrahenta (wierzyciela) do windykacji.

Procedury windykacyjne

Każdy pakiet spraw może posiadać przydzieloną procedurę windykacyjną, według której odbywa się cały proces windykacji. Dostępne procedury identyfikowane są według typu wprowadzonego zlecenia.

Przydzielanie spraw windykatorom i grupom windykacyjnym

Po wprowadzeniu spraw w ramach pakietu, system pozwala, wykorzystując specjalny kreator, na rozdzielenie spraw według różnych kryteriów między członków zespołu windykacyjnego, do którego został przydzielony pakiet. Rozdziału dokonuje szef zespołu windykacyjnego odpowiedzialnego za sprawy z wybranego pakietu. W określonych przypadkach użytkownik może odrzucić przydział lub też zmienić windykatora prowadzącego.

Program "Windykator" posiada system zabezpieczeń uniemożliwiający ciągłe przekazywanie spraw bez postępów w jej windykacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

  • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
  • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8:30 do 17:00