Użytkownicy i uprawnienia w programie Windykator

Intranetowy Program Windykator - użytkownicy. System do windykacji, program windykacja, zarządzanie długami, baza wierzytelności

Program Windykator pozwala na zarządzanie kontami użytkowników systemu, między innymi poprzez nadawanie im uprawnień (struktura uprawnień jest wielopoziomowa):

Uprawnienia - pozwalają na przypisanie użytkownikowi określonych czynności podczas działań windykacyjnych. Uprawnienia przydzielane mogą być poszczególnym użytkownikom w zależności od pojawiających się potrzeb, możliwe jest również tworzenie grup uprawnień.

Zespoły - opcja pozwala na tworzenie zespołów ludzi, którzy wykonują poszczególne zadania. Każdy zespół ma przypisanego szefa, który posiada inne uprawnienia, niż pozostali członkowie zespołu (szersze). Zespoły mogą mieć przypisane funkcje charakterystyczne dla wykonywanych przez siebie zadań. Funkcja udostępnia tworzenie drzewiastej struktury pracowników, zespołów pracowników, która odpowiada hierarchii firmowej.

Poziomy dostępu - opcja udostępniania poszczególnych dokumentów dla określonych użytkowników.

Przydziel uprawnienia i kontroluj skuteczność windykacji

Możliwość odtworzenia struktury organizacyjnej firmy windykacyjnej w systemie uprawnień naszego oprogramowania umożliwia wygodny nadzór nad pracownikami oraz udostępnia funkcje ułatwiające ręczną ingerencję w proces windykacyjny przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Możliwość odwzorowania struktury firmy

System uprawnień umożliwia odtworzenie struktury organizacyjnej firmy w programie przeznaczonym do windykacji. To z kolei zwiększa wygodę związaną z nadzorem pracowników oraz umożliwia ingerowanie w działania windykacyjne osobom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia pozwalają na swobodne grupowanie praw dostępu do poszczególnych zasobów systemu:

 • wyszukiwanie podmiotu;
 • edycja podmiotu;
 • zdarzenia;
 • wyszukiwanie zdarzeń;
 • edycja zdarzeń;
 • planowanie zdarzeń;
 • dokumenty;
 • wyszukiwanie dokumentów;
 • edycja dokumentów;
 • windykacja;
 • przeglądanie zdarzeń windykacyjnych;
 • edycja zleceń (importy);
 • obsługa spraw (przypisanych do mnie);
 • obsługa płatności (rejestracja, rozliczanie);
 • edycja spraw;
 • wydruki;
 • wyszukiwanie wydruków;
 • bufor wydruku.

Wygodny panel windykatora dostepny online

Wszyscy użytkownicy, którzy pracują z programem, mają własny panel, który wykorzystywany jest do pracy. W zależności od przypisanych zadań pracownika, ma on dostęp do wybranych funkcji systemu.

Wewnętrzny system komunikacji

System posiada również tzw. centrum komunikacyjne, do którego dostęp ma każdy użytkownik. Użytkownicy poprzez centrum otrzymują powiadomienia o zdarzeniach, które ich dotyczą, komunikaty, a także wiadomości napływające od administratora, czy innych użytkowników.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

 • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
 • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:30 do 17:00