Przetwarzanie dokumentów bankowych, rejestracja spłat

Intranetowy System Windykator  - przetwarzanie dokumentów bankowych i rejestracja spłat od dłużników.

System zapewnia obsługę masowego przyjmowania dokumentów zarówno spłatowych (wpłaty), jak i obciążeniowych (faktury, noty).

Import wierzytelności

Nasze oprogramowanie umożliwia wprowadzenie spraw poprzez masowy import z pliku csv. Podczas importu system dokonuje korekty danych i wykrywa błędy, informując użytkownika o linii w pliku csv oraz o przyczynie powstania błędu. W przypadku gdy dane są poprawne sprawy zostają wprowadzone do systemu.

Import wpłat

System zapewnia import wpłat otrzymywanych z banku (z systemu masowego przetwarzania dokumentów), identyfikując klientów, sprawy i wierzytelności zarówno według indywidualnych subkont bankowych, jak i tytułu przelewu. W przypadku wystąpienia błędu lub braku jednoznacznej identyfikacji wierzytelności lub sprawy, dana wpłata trafia do bufora i może być rozliczona ręcznie przez operatora systemu.

Import informacji o spłatach

Szybkie rozliczanie należności na podstawie przelewów bankowych ułatwia windykację i pomaga w utrzymaniu aktualnych sald rozliczeń z kontrahentami.

Import aktualnego stanu wierzytelności

System zapewnia także import spraw z plików raportowych, obrazujących aktualny stan zadłużenia wobec zleceniodawcy. System automatycznie wykrywa nowe wierzytelności i dłużników, wprowadzając sprawy, dopisując do nich wierzytelności oraz wykrywając spłaty (zarówno częściowe jak i całkowite). Oprogramowanie samodzielnie tworzy pełną dokumentację zdarzeniową i rozliczeniową windykacji takiej wierzytelności.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

  • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
  • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8:30 do 17:00