System Obiegu Zleceń (WorkFlow) TRW

Oprogramowanie typu Workflow naszego autorstwa zostało wdrożone w gliwickiej fabryce korporacji TRW. System obiegu dokumentów / zleceń (SOD) umożliwia samodzielne definiowanie ról, przepływów oraz formularzy, dając administratorowi komplet narzędzi służących do dostosowywania systemu do zmieniających się warunków pracy w miarę konieczności tworzenia nowych procesów (obiegów).

Moduł tworzenia formularzy (szablonów dokumentów) w połączeniu z możliwością precyzyjnego definiowania przepływów zapewnił dostosowanie systemu do rygorystycznych wymagań, jakie postawione zostały w związku z wdrożonym w fabryce systemem zarządzania jakością ISO.

WorkFlow TRWOdrębny moduł systemu jest przeznaczony do rejestrowania błędów w procesie produkcyjnym oraz analizy ich występowania (typy, częstotliwość, procentowy udziału w partiach produkcji).

Dane wprowadzane są poprzez specjalny kreator arkusza, umożliwiający rejestrację występowania poszczególnych typów błędów w czasie pojedynczej zmiany. Dostęp do kreatora (i do całego systemu) zrealizowany został poprzez przeglądarkę www - nie wymaga instalowania dodatkowych składników na komputerze użytkownika.

Kolejny wydzielony moduł umożliwia rejestrację, obróbkę oraz analizę danych w zakresie prognozowanych i rzeczywistych wartości sprzedaży oraz kosztów.

Formularze systemu umożliwiają wprowadzanie danych niezależnie dla:

  1. Biznes Planu;
  2. Forecast'u Logistycznego;
  3. Forecast'u Finansowego;
  4. Danych rzeczywistych.

Informacje zgromadzone w bazie danych wykorzystywane są do przeprowadzania analiz bezpośrednio w systemie. Eksport danych do formatu CSV umożliwia obróbkę danych w systemach zewnętrznych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

  • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
  • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8:30 do 17:00