Obieg dokumentów - użytkownicy

System obiegu dokumentów - użytkownicy, role, grupy. Elektroniczny obieg dokumentów

System obiegu dokumentów zapewnia obsługę użytkowników z możliwością nadawania im wielopoziomowej struktury uprawnień.

Panel systemu obiegu dokumentów

Każdy użytkownik posiada własny panel wykorzystywany w pracy z systemem. Funkcje dostępne w panelu użytkownika są zależne od ról i uprawnień przypisanych danemu użytkownikowi.

Ponadto każdy użytkownik ma dostęp do centrum komunikacyjnego, gdzie spływają powiadomienia o zdarzeniach występujących w systemie bezpośrednio go dotyczących, a także komunikatach i wiadomościach od administratora i innych użytkowników systemu.

Panel użytkownika pozwala na swobodne przeglądanie plików i zdarzeń występujących w systemie. Osoba korzystająca z niego ma możliwość reagowania na określone fakty zgodnie z przypisanymi jej uprawnieniami.

Zdefiniuj strukturę organizacyjną firmy

Elastyczny system zarządzania użytkownikami, stanowiskami i uprawnieniami umożliwia odtworzenie w logice systemu struktury przedsiębiorstwa, co ułatwia zdefiniowanie (odtworzenie w systemie) pełnego obiegu dokumentów w ramach realizacji zlecenia.

System uprawnień obiegu dokumentów

Każdy użytkownik zdefiniowany w systemie posiada szereg uprawnień:

 • rola - określa uprawnienia użytkownika związane z węzłem decyzyjnym wewnątrz systemu;
 • grupa - definiuje grupę roboczą, do której należy użytkownik. Przepływy mogą być definiowane jako wykonywane wewnątrz grupy roboczej, kierowane do konkretnej grupy roboczej czy też nie posiadające takiego ograniczenia;
 • status zaufania - umożliwia ustawienie alternatywnych przepływów dla użytkowników o niskim statusie, których działania wymagają akceptacji przełożonych;
 • lokalizacja użytkownika - pozwala na wydzielenie użytkowników którzy nie korzystają bezpośrednio z systemu, ale wykonują konkretne działania w ramach realizacji zlecenia. Informacje o wynikach ich pracy wprowadzane są przez osobę nadzorującą ten etap zlecenia (z zachowaniem informacji o rzeczywistym wykonawcy tego etapu);
 • odział - informacja służąca do dodatkowego grupowania użytkowników (wykorzystywana w module statystycznym).

Obieg dokumentów - użytkownicy

Role użytkowników w systemie

Każda z ról przypisanych użytkownikowi może posiadać rozszerzone uprawnienia umożliwiające wykonywanie dodatkowych operacji:

 • zmiana terminu realizacji własnych/wszystkich zleceń;
 • podgląd ukrytych pól dokumentów własnych/wszystkich zleceń;
 • edycja dokumentów własnych/wszystkich zleceń (z zachowaniem historii dokumentu);
 • "wywłaszczanie" zlecenia (odebranie go użytkownikowi i wycofanie przepływu);
 • zmiana aktualnego użytkownika przypisanego do zlecenia;
 • ukrywanie własnej tożsamości (inni użytkownicy nie widzą kto wykonał dany przepływ).

System obiegu dokumentów umożliwia użytkownikowi (w zależności od uprawnień) wykonywanie dodatkowych czynności:

 • wydruk pustego formularza zawierającego pola, które po wypełnieniu stworzą dokument funkcjonujący w systemie;
 • wydruk wprowadzonego w systemie elektronicznego dokumentu (wprowadzonego przez dowolnego użytkownika).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

 • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
 • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:30 do 17:00