Dodatkowe moduły Intranetu w firmie

Moduły dodadkowe Intranetu w firmie, rozbudowa systemu intranetowego

Wszystkie prezentowane moduły zostały stworzone w oparciu o strony internetowe i umożliwiają dostęp do baz wiedzy i zasobów firmy poprzez standardowa przeglądarkę internetową. Dzięki zintegrowanemu systemowi bezpieczeństwa i uprawnień użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich elementów systemu lub ich części z dowolnego miejsca na świecie.

Książka teleadresowa

Baza teleadresowa pracowników - centralna składnica wiedzy pozwalająca na szybkie odnalezienie danego pracownika według różnych kryteriów. Powinno to być miejsce pełniące także funkcję bazy wiedzy na temat umiejętności pracowników, wykształcenia, danych kontaktowych itp. Integracja tego modułu z systemem kadrowo-płacowym pozwoli na uzupełnienie systemu o dodatkowe opcje (wydruki, dokumenty, zestawienia) przydatne zarówno pracownikom, jak i przełożonym działów.

Prezentacja struktury firmy

Moduł prezentacji struktury organizacyjnej firmy połączony z funkcją przeglądania danych osób pracujących w określonym dziale (integracja z książką teleadresową). Zapewni to szybkie odnalezienie danych i kontakt z osobą odpowiedzialną za odpowiednie zadanie w firmie.

Dzięki połączeniu modułu struktury firmy wraz z książką teleadresową, a także integracji ze strukturą użytkowników istnieje możliwość wdrożenia oprogramowania służącego do prowadzenia korespondencji z osobami z danego działu lub poziomu decyzyjnego.

Intranet

Serwis aktualności

Moduł pozwalający na wprowadzanie i edycję informacji ważnych dla bieżącej działalności firmy. Ponadto informacje o nowościach będą rozsyłane do wszystkich użytkowników systemu poprzez e-mail. Istnieje możliwość połączenia wiadomości z dokumentem w Vademecum pracownika. Dzięki temu w chwilę po odczytaniu informacji o nowym zarządzeniu, akcie prawnym, itd. użytkownik będzie mógł do niego dotrzeć i zapoznać się z nim bez konieczności wyszukiwania go w bazie vademecum.

Vademecum pracownika

Tego typu moduły służą jako składnica wiedzy oraz dokumentacji pozwalająca ujednolicić wszelkie dokumenty generowane w firmie przez jej pracowników. Ponadto dzięki możliwości tworzenia katalogów i subkatalogów tematycznych, użytkownicy intranetu mogą szybko dotrzeć do wzorów dokumentów bądź innych niezbędnych informacji dotyczących firmy. Każdy wprowadzany do systemu dokument będzie opatrzony tytułem, słowami kluczowymi, datą powstania oraz opisem zawartości (opcjonalnie). Pozwoli to na łatwe wyszukanie odpowiedniego dokumentu w katalogu.

Biblioteka

Biblioteka pozwala na składowanie i organizowanie dokumentów w katalogach tematycznych. Całą zawartość biblioteki można podzielić na działy (katalogi) tematyczne o następującej strukturze:

 • Katalog szablonów dokumentów i pism do podmiotów zewnętrznych (jednolity zbiór dokumentów wychodzących z firmy);
 • Katalog procedur i regulaminów wewnętrznych (baza wiedzy ułatwiająca postępowanie w określonych sytuacjach);
 • Katalog aktów prawnych związanych z działalnością firmy (szybki dostęp do tego typu informacji znacznie usprawnia pracę wielu działów w urzędzie);
 • Katalog dokumentów zawierających parametry i wskaźniki (baza wiedzy z dodatkowymi informacjami o firmie, branży oraz całej gospodarce);
 • Katalog oprogramowania pozwalający na szybką instalacje oprogramowania dodatkowego przez użytkowników systemu.

Cała struktura katalogów i subkatalogów jest swobodnie definiowana z poziomu panelu administracyjnego.

Wyszukiwarka dokumentów w Intranecie

Moduł ułatwiający szybkie wyszukiwanie dokumentu według słów kluczowych. System umożliwia odnalezienie dokumentu według słów (lub ich części) występujących w tytule, słowach kluczowych oraz opisie dokumentu. Istnieje możliwość rozszerzenia oprogramowania wyszukiwarki tak, by umożliwiało wyszukiwanie (lub preindeksowanie) dokumentów na podstawie słów występujących wewnątrz dokumentu.

Listy dyskusyjne

Listy dyskusyjne działające w obrębie firmy są doskonałą metodą wymiany pomysłów oraz myśli między pracownikami różnych działów. Mechanizm obsługujący listy dyskusyjne umożliwia zakładanie nowych dyskusji (wątków), dodawanie wypowiedzi oraz opcjonalnie zintegrowaną z wątkiem dyskusji sondę, pozwalającą pracownikom wyrazić opinię na dany temat.

Tablica ogłoszeń

Integracja pracowników w ramach firmy może być realizowana również poprzez umożliwienie im znalezienia sprzedawcy lub kupca na interesujące go przedmioty. Pozwoli to usprawnić kontakty między pracownikami, a także umożliwi pracownikom sprzedaż niewykorzystywanego przedmiotu bez konieczności długiego i żmudnego poszukiwania kupca.

Panel administratora

Niezwykle istotna część systemu intranetowego służąca do zarządzania użytkownikami oraz zawartością systemu. Dzięki wygodnemu panelowi dającemu dostęp do wszystkich elementów systemu, administrator jest w stanie szybko wprowadzać i aktualizować dane dostępne w systemie. Ponadto dzięki zintegrowanemu modułowi bezpieczeństwa i praw dostępu użytkowników jest w stanie udostępniać poszczególne części działów systemu poszczególnym użytkownikom.

Panel zapewni administrację:

 • użytkownikami i prawami dostępu;
 • strukturą firmy i powiązaniem pracowników z poszczególnymi działami;
 • aktualnościami oraz wysyłką informacji do poszczególnych grup lub użytkowników;
 • modułem Vademecum (dodawaniem usuwaniem i katalogowaniem wszelkich dokumentów;
 • zarządzaniem wątkami, wiadomościami oraz sondami;
 • modułem bezpieczeństwa systemu, co pozwoli na szybkie wykrycie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

 • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
 • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:30 do 17:00