Dodatkowe funkcje systemu CRM

System CRM  rozszerzenia systemu CRM. Zarządzanie zasobami, zarządzanie produktami w CRM

Zarządzanie kontrahentami, planowaniem zdarzeń, korespondencją wewnętrzną, to podstawowe "obowiązki" nowoczesnego systemu CRM. System powinien dodatkowo maksymalnie odciążać pracowników od wyszukiwania potrzebnych im informacji, rezerwowania zasobów czy też analizy sprzedaży i zainteresowania produktami. Nasz system został wyposażony w szereg ułatwień i rozszerzeń pozwalających znacznie uprościć codzienne obowiązki pracowników.

Zarządzanie zasobami firmy

Podczas wykonywania codziennych obowiązków, pracownicy korzystają z wspólnych zasobów firmy. Mogą to być np. samochody, laptopy, rzutniki, salki konferencyjne itp. Planowanie jakichkolwiek działań bez możliwości rezerwacji tych zasobów lub też łatwego znalezienia terminu, w którym dany zasób jest wolny, nastręcza sporo trudności i grozi pomyłkami (np. dwa bardzo ważne spotkania umówione w tej samej salce). Dlatego też system DOMINUS CRM został wyposażony w moduł rezerwacji i przydzielania zasobów.

System operuje na drzewiastej strukturze zasobów, co pozwala na dokonanie rezerwacji np. dowolnego samochodu bez konieczności dokonywania wyboru konkretnego pojazdu. System automatycznie przydzieli zasoby tak, by umożliwić jak najlepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

Zarządzanie informacjami finansowymi w systemie CRM

We współczesnym marketingu niezwykle istotne jest planowanie pracy i przychodów oraz dokonywanie analiz skuteczności realizacji zadań przez poszczególne działy. Rozproszone dane w systemie księgowym, systemach typu workflow itp. nie pozwalają na wygodne i skuteczne śledzenie procesów i ocenę skuteczności podjętych działań. Oferowany system CRM został wyposażony w moduł kwoty, umożliwiający wprowadzenie informacji finansowej bezpośrednio do zdarzeń i późniejszą ich analizę w module raportów.

Dane finansowe mogą być grupowane poprzez dodatkowe słowniki. Pozwala to np. na ocenę efektywności realizacji umów, ocenę procentową stanu realizacji zlecenia itp. Istnieje np. możliwość wprowadzania kosztów pozyskania klienta (telefony, wyjazdy itp.), co umożliwia rzeczywistą ocenę efektywności zarówno działów, jak i pracowników.

Zarządzanie bazą produktów i ofertą w systemie CRM

Analiza sprzedaży produktów oraz ocena potencjalnego zapotrzebowania klientów to wyzwanie, przed jakim stają działy handlowe. Dlatego też DOMINUS CRM został wyposażony w moduł "produkty", który we współpracy z systemem raportującym pozwala na znalezienie produktów potencjalnie potrzebnych klientowi (na podstawie statystyk zapotrzebowania zgłaszanych przez innych klientów). Dzięki informacji o domyślnej wartości produktu (cenie za jaką powinien być sprzedawany) system pozwala na raportowanie odchylenia od cen domyślnych przy sprzedaży. Umożliwia to analizę stosowanej polityki cenowo-rabatowej dla poszczególnych klientów.

Jest to także wygodne narzędzie do kontroli zakupów przez klientów i np. sprawdzenia ważności umów abonamentowych, serwisowych itp.

Produkt zawiera:

  • dane podstawowe (nazwa, opis, cena);
  • zdjęcie;
  • dane słownikowe definiowane w panelu administratora.

System umożliwia wyszukanie produktów:

  • po nazwie;
  • po fragmencie opisu.

Szablony ofert i generator ofert do pliku PDF

Przygotowywanie przejrzystych ofert przez działy marketingu to bolączka niejednego dyrektora. Kłopot stanowi przygotowanie spójnej merytorycznie i wizualnie oferty w takim formacie, aby końcowy odbiorca mógł ją z łatwością wykorzystać. Dlatego też wyposażyliśmy nasz system w wygodny moduł generowania ofert powiązany z modułem Produkty. System DOMINUS CRM umożliwia tworzenie na podstawie opisów i zdjęć wprowadzonych do produktów tworzyć spójny dokument zawierający wszystkie dane. Dodatkowo do tak tworzonej oferty użytkownik może dopisać dowolnie sformatowany tekst. System po zatwierdzeniu oferty generuje plik PDF według szablonu ofert, który jest definiowany na etapie wdrażania systemu i może być z łatwością zmieniony. Taki dokument zapewnia estetyczną formę, a dzięki wykorzystaniu szablonów produktów, posiada merytorycznie spójną treść. Istnieje możliwość wygenerowania oferty w postaci wiadomości e-mail wykorzystującej predefiniowany szablon. Przygotowane oferty mogą być edytowane i powtórnie wykorzystywane, co znacząco skraca proces przygotowywania ofert.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

  • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
  • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8:30 do 17:00