Administracja systemem CRM

Administracja systemem CRM Dominus, zarzadzanie systemem CRM

Aby zapewnić wygodę pracownikom i umożliwić elastyczną edycję danych, system CRM musi umożliwiać definiowanie wielu parametrów pracy bez konieczności wzywania twórców systemu. Stąd też DOMINUS CRM został wyposażony w rozbudowany panel administracyjny, pozwalający na zarządzanie użytkownikami i ich prawami dostępu oraz danymi wprowadzanymi do podmiotów, zdarzeń itp.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

System CRM został wyposażony w hierarchiczny system nadawania uprawnień, który dość wiernie pozwala odtworzyć strukturę przedsiębiorstwa i dać użytkownikom dostęp do tych informacji, które ich interesują. Dostęp do poszczególnych zasobów systemu określany jest dla grup lub też użytkowników. System pozwala na automatyczne przydzielanie uprawnień do danych użytkowników niższego szczebla dla użytkowników nadrzędnych. Użytkownicy organizowani są w grupy robocze posiadające osobę nadrzędną w ramach grupy, co daje jej pewne dodatkowe uprawnienia, dotyczące poczynań pracowników.

Zarządzanie słownikami i danymi słownikowymi w systemie CRM

System umożliwia definiowanie danych słownikowych, które mogą być wprowadzane przez użytkowników podczas edycji:

 • kontrahentów;
 • zdarzeń;
 • produktów;
 • osób kontaktowych.

Oprogramowanie CRM zawiera uniwersalny moduł definiowania słowników zawierających rozszerzone informacje wprowadzane przez użytkowników. Tak stworzone słowniki mogą być wykorzystane podczas procesu wprowadzania zdarzenia, podmiotu czy produktu. Istnieje także możliwość wyboru sposobu wprowadzania wartości do słownika tak, by ułatwić tworzenie bazy informacji w systemie CRM.

 • select (rozwijana lista) - umożliwia wybór wartości słownika z rozwijanej listy;
 • multiselect - pozwala na wybór kilku pól ze słownika jednocześnie;
 • radio (pole wyboru) - wyświetla pełną listę słów ze słownika i pozwala na wybór jednego z nich;
 • checkboxes - (pola wielokrotnego wyboru) - pozwala na wybór wielu pól z wybranego słownika;
 • multiedit - wartości do słownika wprowadzane są bezpośrednio w polu edycyjnym, a dodawaniem i wyszukiwaniem już wprowadzonych wartości zajmuje się oprogramowanie DOMINUS CRM bez udziału użytkownika.

Zarzadzanie priorytetami wyszukiwania

System umożliwia także określenie priorytetów wyszukiwania, co pozwala na naturalne (najlepiej odpowiadające kryteriom wyszukiwania) sortowanie wybranych danych w panelu użytkownika.

Dodatkowe rejestry danych

Dodatkowo system umożliwia definiowanie słownikowych rejestrów:

 • kwot wprowadzanych dla zdarzeń;
 • rodzajów zdarzeń;
 • etapów sprzedaży - śledzenie leja sprzedaży.

Rejestry te umożliwiają wprowadzanie danych do zdarzeń i ich późniejszą analizę.

Słowniki nie mogą być usuwane, istnieje jednak możliwość zablokowania możliwości wprowadzania do nich danych. W takim przypadku pozostaną one w bazie danych w celach raportowania i statystycznych, jednak użytkownicy nie będą mieli możliwości wpisywania do nich nowych danych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

 • 40-476 Katowice, Plac Pod Lipami 5
 • Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:30 do 17:00