Cennik

Koszt programu VENDO wynosi 599 PLN netto. Jest to opłata za prawo użytkowania programu na 1 stanowisku. Przy pracy wielostanowiskowej konieczne jest wykupienie dodatkowych licencji w cenie 299 PLN za stanowisko.

Przy zakupie większej ilości licencji możliwa jest negocjacja innych upustów.

Jak dokonać zakupu

Aby dokonać zakupu programu System Obsługi Klienta VENDO należy skontaktować się z działem handlowym firmy Aptus.pl Sp. z o.o. pod numerem (32) 203 70 02 lub poprzez e-mail: aptus@aptus.pl

Klient po opłaceniu licencji klient otrzymuje:

Licencja

Wraz z dokonaniem opłaty rejestracyjnej oraz otrzymaniem klucza użytkownik nabywa prawo do legalnego użytkowania oprogramowania przez okres dłuższy niż 30 dni zainstalowanego na jednym komputerze w sieci lokalnej, przy czym z usług oferowanych przez program korzystać może dowolna liczba użytkowników.
Nabywca licencji ma prawo do:

Nabywca licencji nie ma prawa do:

Nieprzestrzeganie warunków licencji powoduje jej utratę.

Ograniczona gwarancja

Podczas opracowywania programu dołożono wszelkich starań aby program pracował zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niemniej jednak autor oraz dystrybutor programu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane w sposób pośredni lub bezpośredni przez program. Każdy użytkownik wykorzystuje program wyłącznie na własną odpowiedzialność.