Rejestracja

T-Mail jest programem rozpowszechnianym na zasadach shareware. Możesz go bezpłatnie używać przez okres testowy 30 dni. Po tym czasie musisz albo całkowicie usunąć go z komputera, albo zarejestrować.

Co daje rejestracja?

Rejestracja programu T-Mail wiąże się z wieloma korzyściami:

Ile to kosztuje?

Rejestracja programu w wersji polskiej kosztuje jedynie 349 zł netto. Cena ta nie zależy od ilości komputerów znajdujących się w Twojej sieci lokalnej, nie ma zatem potrzeby wykupywania osobnych licencji na każde stanowisko na którym wykorzystywane są usługi programu!
Rejestracja programu T-Mail w wersji 2.10 pozwala także na bezpłatne dokonywanie aktualizacji programu w chwili pojawienia się nowych jego wersji.

Jak to zrealizować?

Aby zarestrować T-Mail, należy:

1. Dokonać wpłaty kwoty 425,78 zł na konto firmy:

  Aptus s.c.
  Pl. Grunwaldzki 8-10
  40-950 Katowice

  Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
  Numer rachunku: 46 1160 2202 0000 0001 5917 2708

2. Wypełnić formularz (plik o nazwie rejestracja.txt znajdujący się w katalogu z programem) oraz przesłać go na adres rejestracja@aptus.pl.Klucz rejestracyjny przesłany zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres znajdujący się w pliku rejestracja.txt po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty ww. kwoty. Aby przyspieszyć rejestrację programu można do wysyłanego formularza dołączyć zeskanowany, czytelny dowód wpłaty.

Otrzymany klucz rejestracyjny wprowadza się do programu wybierając w tzw. menu systemowym (dostępnym klikając lewym przyciskiem myszy na ikonce w lewym górnym rogu okna głównego aplikacji) pozycję Rejestruj T-Mail.

Licencja

Wraz z dokonaniem opłaty rejestracyjnej oraz otrzymaniem klucza użytkownik nabywa prawo do legalnego użytkowania oprogramowania przez okres dłuższy niż 30 dni zainstalowanego na jednym komputerze w sieci lokalnej, przy czym z usług oferowanych przez program korzystać może dowolna liczba użytkowników.
Nabywca licencji ma prawo do:

Nabywca licencji nie ma prawa do:

Nieprzestrzeganie warunków licencji powoduje jej utratę.

Ograniczona gwarancja

Podczas opracowywania programu dołożono wszelkich starań aby program pracował zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niemniej jednak autor oraz dystrybutor programu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane w sposób pośredni lub bezpośredni przez program. Każdy użytkownik wykorzystuje program wyłącznie na własną odpowiedzialność.