Obsługa programu T-Mail

Główne okno aplikacji składa się z dwóch części:
Po lewej stronie znajdują się przyciski umożliwiające uruchamianie różnych funkcji programu:

Pod przyciskami znajdują się informacje dotyczące stanu wykonywanych operacji:

Po prawej stronie w ramce Postęp wyświetlany jest aktualny stan każdego z wątków programu (każdy wątek odpowiedzialny jest za wykonywanie jednej operacji - T-Mail obsługuje maksymalnie 8 równocześnie wykonywanych operacji).
Dla każdego z wątków pokazywana jest aktualnie wykonywana operacja (np. pobieranie poczty, wysyłanie poczty) oraz jej zaawansowanie. Za pomocą przycisku Pomiń istnieje możliwość przerwania pojedynczej operacji (podobnie jak dla przycisku Stop przerwanie operacji nie musi być natychmiastowe).

"Kliknij i zapomnij"

T-Mail posiada bardzo rozbudowane możliwości pracy w pełni automatycznej (samodzielnego rozpoczynania operacji w zależności od spełnienia różnych warunków). Jednak osoby chcące mieć pełną kontrolę nad pracą programu także mają ułatwione do maksimum zadanie. Po odpowiednim skonfigurowaniu T-Maila, istnieje możliwość uruchomienia wykonywania wszystkich zdefiniowanych operacji za pomocą jednego kliknięcia. Naciskając przycisk Start T-Mail sam nawiąże połączenie Dial-Up z internetem, pobierze oraz wyśle wiadomości, a następnie zakończy połączenie. Takie możliwości T-Maila nie wymagają wykonywania żadnych skomplikowanych operacji (samodzielne nawiązywanie połączenia, ręczne zmuszanie przeglądarki poczty to pobierania wiadomości, itp.).
Istnieje także możliwość jednorazowego wykonania tylko niektórych czynności:

Selektywne wykonywanie operacji

Jeżeli chcemy jednorazowo wykonać tylko niektóre operacje (np. tylko wysłać lub odebrać wiadomości) T-Mail także wtedy ułatwi nam zadanie. Klikając prawym przyciskiem myszy na przycisk Start otwarte zostanie menu umożliwiające wykonanie tylko niektórych operacji. Dostępne możliwości to:

Wybranie jednej z pozycji menu spowoduje dopisanie do kolejki operacji do wykonania zadanych czynności. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby po wybraniu jednej opcji po chwili wykonać następną.

Przeglądanie statusu operacji

T-Mail umożliwia przeglądanie szczegółowego raportu wykonania poszczególnych operacji. Jest to szczególnie istotna właściwość jeśli T-Mail samodzielnie nawiązuje połączenie z internetem oraz uruchamia poszczególne operacje.
Naciskając przycisk Błędy otwarty zostanie raport zawierający:

Raportowane są wszystkie zdarzenia, które mogą zostać uznane za błąd, np.:

Błędem traktowanym w sposób szczególny przez T-Mail jest błąd autoryzacji lub blokady usługi podczas nawiązywania połączenia Dial-Up z internetem. W takim przypadku automatycznie wyłączone zostanie automatyczne nawiązywanie połączeń Dial-Up przez T-Mail. Może to zapobiec nieoczekiwanemu wzrostowi kosztów korzystania z łącza w przypadku gdy z jakichś powodów operator internetu zablokował dostęp do swoich usług lub zmienił hasło.