Najczęściej zadawane pytania

 1. Co muszę ustawić w T-Mailu żebym mógł z jego pomocą wysyłać oraz odbierać pocztę?
 2. Do czytania poczty używam programu Outlook Express. Jak powinienem go skonfigurować, aby współpracował z T-Mailem?
 3. Do czytania poczty używam programu Netscape Messenger. Jak powinienem go skonfigurować, aby współpracował z T-Mailem?
 4. Nie korzystam z sieci internet. Czy mogę wykorzystać T-Mail jako serwer poczty w sieci lokalnej?
 5. Jakie są zalety użytkowania T-Maila, innymi słowy, po co jest mi on w ogóle potrzebny?
 6. Mam jedno konto poczty e-mail. Czy istnieje możliwość rozpoznawania do kogo ma trafić poczta np. według aliasu skrzynki e-mail?
 7. Podczas uruchamiania programu T-Mail pojawia sie błąd Błąd podczas inicjalizacji usługi SMTP/POP3/NNTP

Co muszę ustawić w T-Mailu żebym mógł z jego pomocą wysyłać oraz odbierać pocztę?

Aby móc wysyłać pocztę poprzez T-Mail należy wpisać w jego konfiguracji przynajmniej jeden serwer poczty wychodzącej (SMTP). W tym celu należy:

 1. Na głównym oknie programu przycisnąć przycisk Właściwości
 2. Wybrać zakładkę SMTP
 3. Kliknąć przycisk Dodaj, a następnie w polu Serwer wpisać nazwę lub adres IP serwera SMTP z którego korzystamy (Jeżeli nie wiesz co wpisać w tym polu, zapytaj o serwer SMTP Twojego dostarczyciela usług internetowych).
 4. Przycisnąć OK. Krok nr 3 można powtórzyć dowolną liczbę razy, jeżeli mamy dostęp do kilku serwerów SMTP, choć nie jest to konieczne - do poprawnej pracy T-Maila wystarczy jeden sprawny serwer SMTP.

Korzystanie z T-Maila jako serwera poczty przychodzącej wymaga nieco więcej konfiguracji, choć jest równie proste. Aby móc odbierać pocztę należy:

 1. Na głównym oknie programu przycisnąć przycisk Właściwości
 2. Wybrać zakładkę Skrzynki pocztowe
 3. Zastanowić się, ilu użytkowników będzie odbierało pocztę przy pomocy T-Maila. Dla każdego z nich powtórzyć kroki 4-11
 4. Kliknąć przycisk Dodaj skrzynkę - pojawi się okienko Nowa skrzynka
 5. Wpisać: nazwę skrzynki pocztowej oraz (dwukrotnie) hasło dostępu do niej. Należy pamiętać, że są to dane LOKALNEJ skrzynki pocztowej, zatem mogą one, choć nie muszą być zgodne z parametrami naszej rzeczywistej skrzynki z której korzystamy u naszego dostarczyciela usług internetowych.
 6. Kliknąć OK. W polu Właściciel wpisać imię oraz nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki. Nie jest to obowiązkowe lecz znacznie ułatwia późniejsze zmiany w konfiguracji (szczególnie gdy istnieje wielu użytkowników sieci lokalnej).
 7. W ramce Zdalne serwery POP3 kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się okienko Właściwości serwera POP3.
 8. Wpisać nazwę użytkownika, nazwę serwera POP3 oraz hasło dostępu do naszej rzeczywistej skrzynki pocztowej. Są to te same parametry jakie wpisujemy do zwykłego agenta poczty, jeżeli nie korzystamy z T-Maila.
 9. Kliknąć OK. Krok 8 można powtórzyć dowolną liczbę razy jeśli do jednego lokalnego konta ma być pobierana poczta z wielu rzeczywistych skrzynek pocztowych.
 10. Jeżeli chcemy korzystać z T-Maila, jako lokalnego serwera poczty (czyli chcemy mieć możliwość wysyłania poczty pomiędzy użytkownikami sieci lokalnej bez potrzeby łączenia się z internetem) powinniśmy wpisać lokalne adresy e-mail dla skrzynki. W tym celu, należy w ramce Lokalne adresy e-mail przycisnąć przycisk Dodaj. Otwarte zostanie okienko Lokalny adres e-mail.
 11. Wpisujemy adres e-mail jaki przypisany jest do tej skrzynki (np. uzytkownik@moja-firma.pl). Od tej pory poczta wysyłana przez dowolnego użytkownika sieci lokalnej na adres "uzytkownik@moja-firma.pl" trafi do tej skrzynki.
 12. Punkt 11 można powtórzyć dowolną liczbę razy, jeśli chcemy aby do jednej skrzynki przypisanych było wiele adresów e-mail.

Po skonfigurowaniu lokalnych skrzynek można zamknąć okno właściwości serwera. Od tej pory można bez problemu korzystać z serwera.

Do czytania poczty używam programu Outlook Express. Jak powinienem go skonfigurować, aby współpracował z T-Mailem?

Aby przystosować MS Outlook Express do współpracy z T-Mailem należy:

 1. Po uruchomieniu programu należy z menu głównego wybrać opcję Narzędzia, a następnie Konta.
 2. Jeżeli w okienku Konta internetowe mamy wpisany już adres serwera, należy wybrać opcję Właściwości. Jeśli nie - wybieramy opcję Dodaj i wybieramy polecenie Poczta.
 3. W zakładce Serwery do pól Poczta przychodząca (POP3) i Poczta wychodząca (SMTP) wpisujemy adres IP komputera, na którym zainstalowany jest T-Mail. Jeżeli T-Mail oraz Outlook Express pracują na tym samym komputerze - wpisujemy "127.0.0.1".
 4. W polu Nazwa konta wpisujemy nazwę lokalnej skrzynki pocztowej wpisanej podczas konfigurowania T-Maila, a w polu hasło wpisujemy hasło takie jakie zostało wprowadzone dla danej skrzynki e-mail podczas konfigurowania programu T-Mail.
 5. Klikamy OK. Outlook Express jest gotowy do współpracy z T-Mailem.

Do czytania poczty używam programu Netscape Messenger. Jak powinienem go skonfigurować, aby współpracował z T-Mailem?

Aby przystosować Netscape Messenger do współpracy z T-Mailem należy:

 1. Po uruchomieniu programu należy z menu głównego wybrać opcję Edit, a następnie Preferences.
 2. W kategorii Mail & Newsgroups wybrać podkategorię Mail Servers
 3. Jeżeli w ramce Incoming Mail Servers mamy wpisany już adres serwera, należy wybrać opcję Edit. Jeśli nie - wybieramy opcję Add.
 4. W polu Server Name wpisujemy adres IP komputera, na którym zainstalowany jest T-Mail. Jeżeli T-Mail oraz Netscape Messenger pracują na tym samym komputerze - wpisujemy 127.0.0.1.
 5. W polu Server Type wybieramy POP3 Server
 6. W polu User Name wpisujemy nazwę lokalnej skrzynki pocztowej wpisanej podczas konfigurowania T-Maila, a następnie klikamy OK
 7. W ramce Outgoing Mail Server, w polu Outgoing Mail (SMTP) server wpisujemy (podobnie jak dla serwera POP3) adres IP komputera, na którym zainstalowany jest T-Mail, lub 127.0.0.1 jeżeli T-Mail i Netscape Messenger pracują na jednym komputerze.
 8. Pole Outgoing mail server user name pozostawiamy bez zmian, natomiast przełącznik Use Secure Socket Layer (SSL) or TLS for outgoing messages ustawiamy w pozycji Never.
 9. Klikamy OK. Netscape Messenger jest gotowy do współpracy z T-Mailem.

Nie korzystam z sieci internet. Czy mogę wykorzystać T-Mail jako serwer poczty w sieci lokalnej?

Tak! Aby móc korzystać z T-Maila wyłącznie w sieci lokalnej nie jest konieczne określanie serwera poczty wychodzącej (SMTP) w konfiguracji T-Maila. Nie musimy wpisywać także zdalnych serwerów POP3, obowiązkowe jest natomiast wpisanie "Lokalnych adresów e-mail" (patrz pytanie: "Co muszę ustawić w T-Mailu żebym mógł z jego pomocą wysyłać oraz odbierać pocztę?"). Jeżeli nie korzystamy z sieci internet, jako lokalny adres e-mail możemy wpisać praktycznie dowolny ciąg znaków składający się z nazwy użytkownika oraz (wymyślonej) domeny, np. "jankowalski@dzial-marketingu".
Jeżeli korzystamy z T-Maila wyłącznie jako serwera poczty lokalnej dobrze jest w konfiguracji serwera na zakładce SMTP włączyć opcję "Nie wysyłaj poczty na zewnątrz". Spowoduje to, że T-Mail będzie odmawiał przyjęcia poczty, która jako adres odbiorcy wpisany ma adres spoza sieci lokalnej.

Jakie są zalety użytkowania T-Maila, innymi słowy, po co jest mi on w ogóle potrzebny?


Jest wiele zalet wynikających z użytkowania T-Maila. Najważniejsze z nich to:

Mam jedno konto poczty e-mail. Czy istnieje możliwość rozpoznawania do kogo ma trafić poczta np. według aliasu skrzynki e-mail?

Oczywiście!
Program T-Mail pozwala na stworzenie wirtualnych kont pocztowych pozwalających na obsługę zarówno kont posiadających aliasy pocztowe jak również kont z opcją catch all. Konfiguracja jest bardzo prosta i pozwala na udostępnienie różnym pracownikom lub też działom firmy kont pocztowych bez konieczności wykupywania ich u swojego providera internetu!
Aby skorzystać z tej opcji należy w konfiguracji serwera POP3 dla jednej ze skrzynek włączyć opcję "Konto typu Catch All". Spowoduje to, że z nagłówka każdej wiadomości odebranej z tegoż serwera analizowane będą pola wskazujące odbiorców wiadomości i poczta dostarczona zostanie na wszystkie wskazane tam adresy e-mail. (według wpisanych "Lokalnych adresów e-mail" dla każdej ze skrzynek).

Podczas uruchamiania programu T-Mail pojawia się komunikat "Błąd podczas inicjalizacji usługi SMTP/POP3/NNTP"

Komunikat ten może wystąpić przypadku, gdy na komputerze na którym próbujemy uruchomić T-Mail: