Konfiguracja programów pocztowych

Outlook Express

Aby skonfigurować program Outlook Express firmy Microsoft do współpracy z programem T-mail należy:

 1. Po uruchomieniu programu z menu głównego wybrać opcję "Narzędzia", a następnie "Konta".
 2. Po otwarciu okienka Konta internetowe należy kliknąć przycisk dodaj i wybrać opcję Poczta.
 3. Po wyświetleniu okienka "Kreatora połączeń internetowych" należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami wypełniając pola nazwa wyświetlana oraz adres e-mail dokładnie tak jak podczas korzystania z konta pocztowego bez pośrednictwa programu T-Mail.
 4. Podczas wpisywania adresów serwerów POP3 i SMTP należy wpisać adres IP komputera na którym jest zainstalowany program T-Mail. Dowiedzieć się tego można od osoby konfigurującej sieć lokalną lub też uruchamiając na komputerze na którym jest zainstalowany program T-Mail program WinIpCfg.exe (dostarczany wraz z systemem Windows 95/98/ME) i odczytać adres IP z pola IP Address. Adres ten należy wpisać w miejsce serwera POP3 i SMTP. Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło konta założonego na serwerze T-Mail.
 5. W przypadku zmiany ustawień już skonfigurowanego konta pocztowego należy w oknie Konta internetowe zaznaczyć nazwę skrzynki e-mail a następnie wybrać opcję Edytuj. Po otwarciu okienka Właściwości konta należy wybrać zakładkę serwery a następnie zmienić wpisy serwerów POP3 i SMTP zgodnie z zasadami podanymi powyżej.
 6. Program Outlook Express jest gotowy do współpracy z T-Mailem.

Netscape Messenger

Aby przygotować program Netscape Messenger do pracy z programem T-Mail należy:

 1. Po uruchomieniu programu z menu głównego wybrać opcję "Edit", a następnie "Preferences".
 2. W kategorii Mail & Newsgroups wybrać podkategorię Mail Servers
 3. Jeżeli w ramce Incoming Mail Servers mamy wpisany już adres serwera, należy wybrać opcję Edit. Jeśli nie - wybieramy opcję Add.
 4. W polu Server Name wpisujemy adres IP komputera, na którym zainstalowany jest T-Mail. Jeżeli T-Mail oraz Netscape Messenger pracują na tym samym komputerze - wpisujemy 127.0.0.1.
 5. W polu Server Type wybieramy POP3 Server
 6. W polu User Name wpisujemy nazwę lokalnej skrzynki pocztowej wpisanej podczas konfigurowania T-Maila, a następnie klikamy OK
 7. W ramce Outgoing Mail Server, w polu Outgoing Mail (SMTP) server wpisujemy (podobnie jak dla serwera POP3) adres IP komputera, na którym zainstalowany jest T-Mail, lub 127.0.0.1 jeżeli T-Mail i Netscape Messenger pracują na jednym komputerze.
 8. Pole Outgoing mail server user name pozostawiamy bez zmian, natomiast przełącznik Use Secure Socket Layer (SSL) or TLS for outgoing messages ustawiamy w pozycji Never.
 9. Klikamy "OK". Netscape Messenger jest gotowy do współpracy z T-Mailem.

Inne

Aby skonfigurować dowolny program pocztowy do współpracy z programem T-Mail należy wykonać w nim takie same kroki jakie wykonujemy podczas korzystania z "normalnego" konta e-mail, pamiętając, że:

 1. Jako adresy serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3) zawsze wpisać należy adres IP bądź nazwę komputera na którym zainstalowany jest program T-Mail. Jeżeli z T-Maila i programu pocztowego korzystamy na tym samym komputerze wpisujemy "127.0.0.1"
 2. Jako nazwę konta oraz hasło należy wpisać te same dane, które wpisaliśmy w konfiguracji skrzynek pocztowych w programie T-Mail, lub jakie otrzymaliśmy od administratora odpowiedzialnego za konfigurację T-Maila.