Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Intranetowy system składowania i archiwizacji dokumentów

System składowania dokumentów powstał jako odpowiedź na problem przechowywania dokumentów, do których w firmie ma dostęp wielu użytkowników. Podstawowym zadaniem było zapewnienie kontroli praw dostępu i ochrony przed równoczesną edycją tego samego pliku przez kilku użytkowników jednocześnie.

System został zaprojektowany tak, by działał w oparciu o przeglądarkę internetową oraz oprogramowanie dodatkowe z nią zintegrowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszt uruchomienia kolejnej końcówki jest niezwykle prosty i tani (klient nie ponosi kosztów związanych uruchomieniem i instalacją oprogramowania).

System umożliwia:

  • składowanie dokumentów w drzewiastej strukturze katalogowej;Skarbnica dokumentów
  • tworzenie magazynów zawierających pliki lub foldery w celu ustalania praw dostępu;
  • tworzenie widoków umożliwiających definiowanie grup uprawnień dla użytkowników;
  • automatyczną kontrolę i blokowanie przed edycją plików już edytowanych.


Odrębny moduł oprogramowania, działający pod systemem Windows (na końcówkach klienckich), służy do automatyzacji procesu pobierania plików i kontroli ich edycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik edytujący dokument nie musi ręcznie przekazywać go na serwer - zajmuje się tym wygodna aplikacja przypominająca o pozostałych w edycji dokumentach.