System Obiegu Zleceń (WorkFlow) Sowa Sp. z o.o.

System Obiegu Zleceń (WorkFlow) Sowa Sp. z o.o.

Wdrożony przez naszą firmę system wspiera proces realizacji zleceń druku cyfrowego w drukarni SOWA.

Zadaniem systemu jest całościowa obsługa procesu produkcji, od nadejścia zlecenia aż po druk i wysyłkę zamówionych pozycji. Ważnym elementem wdrożenia była integracja z wykorzystywanym do tej pory lokalnym systemem informatycznym.

Cały interfejs użytkownika systemu został oparty o przeglądarkę WWW.


Problem:
WorkFlow SowaStworzenie systemu realizacji zleceń druku cyfrowego.
System ma zapewnić jak najprostszą obsługę oraz częściową automatyzację procesów produkcyjnych. Kontrola bieżących działań ma być możliwa z dowolnej lokalizacji.
Oprogramowanie ma być gotowe do integracji z zewnętrznym systemem CRM oraz systemem finansowo-księgowym.
System ma umożliwiać równoległą realizację działań (rozdzielenie realizacji zadania na kilka kroków wykonywanych równolegle).

Rozwiązania:
W ramach prac nasz zespół opracował:

  • strukturę bazodanową służącą do przechowywania danych w systemie;
  • system wymiany plików zapewniający kontrolę błędów i kompresję danych;
  • panel użytkownika służący do zarządzania zleceniami oraz umożliwiający reagowanie na nadchodzące dokumenty (podejmowanie decyzji, wprowadzanie dokumentów i ich przesył);
  • panel administratora służący do zarządzania użytkownikami i ich grupami, zapewniający jednocześnie możliwość tworzenia schematów przepływu dokumentów;
  • system statystyczny (kontrola zleceń, klientów, pracowników);
  • moduły integracji z zewnętrznymi systemami (import i eksport danych oraz kontrola spójności);
  • moduł obsługi realizacji kroków równoległych;
  • moduły wspierające automatyzację przepływów (na podstawie danych z innych systemów).


Przed przystąpieniem do realizacji zadania dokonaliśmy dokładnej analizy postawionych wymagań oraz dokonaliśmy wyboru platformy systemowej i bazodanowej w celu optymalizacji prędkości działania systemu.

Technologie:
warstwa biznesowa aplikacji - PostgreSQL, Apache
obsługa interfejsu użytkownika - PHP, C
warstwa prezentacji - HTML, JavaScript, DHTML