System windykacji dla BKK Wierzytelności

System windykacji dla BKK Wierzytelności

Wdrożone przez naszą firmę oprogramowanie zostało zoptymalizowane do intensywnej pracy wielu windykatorów obsługujących równocześnie wiele spraw. System został tak skonfigurowany, by wydajnie i sprawnie obsłużyć proces windykacji masowej.

Nasze oprogramowanie zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów, danych o podmiotach, wierzytelnościach, sprawach i korespondencji w bazie danych. Ponadto system umożliwia rejestrowanie zdarzeń dotyczących podmiotu (dłużnika lub wierzyciela) oraz podpinanie do nich dokumentów określonego typu. Istnieje również możliwość uploadu dokumentów, skanów itp.
System WindykatorSystem został wyposażony w rozbudowany moduł raportów i statystyk, pozwalający na bieżąco śledzić proces windykacji w przekrojowym ujęciu. Pozwala to na kontrolę stanu spraw w portfelu, umowie, grupie windykacyjnej, konkretnym windykatorze itp. Aby przyspieszyć proces generowania statystyk, system został wyposażony w moduł agregujący dane.

Problem:
Stworzenie wydajnego i bezpiecznego systemu wspierającego proces windykacji wierzytelności masowych. System musi zapewniać szybki dostęp do bieżących statystyk oraz wspierać proces rejestracji spłat, przydzielania spraw itp.

Rozwiązania:
W ramach prac nad systemem opracowaliśmy:

  • spójny model zarządzania zdarzeniami w firmie;
  • moduł obsługi dokumentów (powiązany z rejestracją zdarzeń);
  • system obsługi procedur windykacyjnych;
  • system masowego druku wezwań;
  • moduł obsługi sekretariatu (wprowadzanie pism, maili, przekazywanie spraw);
  • system indywidulanego i masowego rozliczania spłat według predefiniowanych schematów logicznych;
  • moduł kontroli użytkowników oraz rejestracji ich aktywności;
  • moduł statystyk i raportów.