Intranet Amicus Inkaso i Windykacja Należności Sp. z o.o.

Intranet Amicus Inkaso i Windykacja Należności Sp. z o.o.

System Windykator
oraz system zarządzania relacjami z kontrahentami


Przygotowany przez naszą firmę system służy do prowadzenia windykacji wierzytelności masowych i indywidulanych. Odrębna część systemu odpowiedzialna jest za wsparcie procesu obsługi klienta.

Oprogramowanie zapewnia przechowywanie wszystkich dokumentów, danych o podmiotach i korespondencji w bazie danych. Ponadto system umożliwia rejestrowanie zdarzeń dotyczących podmiotu (dłużnika lub wierzyciela) oraz podpinanie do nich dokumentów określonego typu. Istnieje również możliwość uploadu dokumentów, skanów itp.

System zapewnia kontrolę prowadzonych spraw, pozwalając jednocześnie na swobodne zarządzanie nimi. Możliwe jest przeglądanie spraw danego kontrahenta lub też prowadzonych przeciwko danemu podmiotowi oraz wyświetlanie zbiorczych danych.

Problem:
Stworzenie wydajnego i bezpiecznego systemu wspierającego proces indywidualnej windykacji wierzytelności oraz systemu służącego do pełnej rejestracji dokumentów (przychodzących i wychodzących) i aktywności pracowników. System musi ponadto zapewniać obsługę spłat wierzytelności oraz rozliczanie spraw.

System obiegu dokumentówRozwiązania:
W ramach prac nad systemem opracowaliśmy:

  • spójny model zarządzania zdarzeniami w firmie;
  • moduł obsługi dokumentów (powiązany z rejestracją zdarzeń);
  • system obsługi procedur windykacyjnych;
  • system masowego druku wezwań;
  • moduł obsługi sekretariatu (wprowadzanie pism, maili, przekazywanie spraw);
  • system rozliczeń spłat według predefiniowanych schematów logicznych;
  • moduł kontroli użytkowników oraz rejestracji ich aktywności.