Intranet Agora S.A.

Intranet Agora S.A.

Przygotowane przez naszą firmę oprogramowanie wspiera proces tworzenia reklam dźwiękowych w stacjach radiowych, wchodzących w skład grupy Agora S.A.

Cały interfejs użytkownika przygotowany został w oparciu o przeglądarkę WWW. Poza stworzeniem aplikacji nasza firma zaprojektowała i wdrożyła system archiwizacji plików.

Problem:
Stworzenie systemu intranetowego, który umożliwi zarządzanie procesem obiegu dokumentów związanym z powstawaniem reklam dźwiękowych. Oprogramowanie powinno wspierać proces produkcji reklam i ułatwiać kontrolę nad jego przebiegiem.

Należy umożliwić definiowanie nowych typów zleceń i ścieżek ich przepływu. System ma także zapewnić mechanizmy związane z obsługą grup użytkowników oraz kontrolą uprawnień.

Architektura systemu musi zapewnić wydajną pracę dla kilkuset użytkowników, równocześnie korzystających z jego zasobów, z uwzględnieniem bardzo dużej ilości przetwarzanych dokumentów i danych.
System obiegu dokumentówRozwiązania:
W ramach umowy nasz zespół opracował:

  • strukturę bazodanową służącą do przechowywania danych w systemie;
  • system wymiany plików zapewniający kontrolę błędów i kompresję danych;
  • panel użytkownika służący do zarządzania zleceniami oraz umożliwiający reagowanie na nadchodzące dokumenty (podejmowanie decyzji, wprowadzanie dokumentów, przesył, kompresja i odsłuch dźwięków);
  • panel administratora służący do zarządzania użytkownikami i ich grupami, zapewniający jednocześnie możliwość tworzenia schematów przepływu dokumentów;
  • system statystyczny (kontrola zleceń, klientów, pracowników).


Przed przystąpieniem do realizacji zadania dokonaliśmy dokładnej analizy postawionych wymagań oraz dokonaliśmy wyboru platformy systemowej i bazodanowej w celu optymalizacji prędkości działania systemu.

Wdrożone przez nas oprogramowanie działa w rozproszonym środowisku, obsługując równocześnie kilkuset użytkowników, zapewniając sprawną realizację blisko tysiąca zleceń dźwiękowych równolegle.

Technologie:

  • warstwa biznesowa aplikacji - PostgreSQL, Apache;
  • obsługa interfejsu użytkownika - PHP, C;
  • warstwa prezentacji - HTML, JavaScript, DHTML.


Zobacz list referencyjny
Agora list referencyjny