Historia dokumentu, wersjonowanie dokumentów w archiwum

Historia dokumentu, wersjonowanie dokumentów w archiwum

Wersjonowanie dokumentów w bazie danych systemu archiwizacji dokumentów pozwala na kontrolę zmian w dokumencie. Każda zmiana dokumentu lub jego statusu jest zapisywana w bazie danych z uwzględnieniem momentu (dokładny czas) wprowadzenia zmian, użytkownika wprowadzającego zmiany oraz użytkownika zatwierdzającego te zmiany. Każda wersja dokumentu (od wersji pierwotnej, poprzez wszelkie wersje pośrednie, aż do wersji aktualnej) jest przechowywana w bazie.

Do historii dokumentu mają dostęp wyłącznie wybrani użytkownicy, natomiast standardowo dostępna jest wersja aktualna dokumentu. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest zapobieganie niezamierzonemu stosowaniu dokumentów nieaktualnych (archiwalnych wersji).

Kontroluj wersje dokumentu i wyniki pracy

Możliwość przeglądania kolejnych wersji dokumentu umożliwia kontrolę postępu prac, ale także pozwala na wychwycenie błędu.