Foldery i dokumenty

Foldery i dokumenty

W systemie przechowywane i udostępniane mogą być dowolne dokumenty organizowane w hierarchiczne grupy (magazyny), takie jak np.:

 • System zarządzania dokumentami:
  • zarządzenia;
  • polecenia służbowe;
  • księga jakości, procedury, procesy, instrukcje i formularze;
  • raporty itp.
 • Wzory dokumentów
  • papier firmowy;
  • strona faxowa;
  • druk zamówienia;
  • druk korespondencji wewnętrznej - MEMO;
  • karta urlopowa;
  • karta zadań stanowiska pracy - zakres obowiązków;
  • instrukcja stanowiskowa.

 • Blok Organizacja
  • schemat organizacyjny;
  • regulamin organizacyjny;
  • statut spółki;
  • regulamin pracy.


Użytkownicy bądź grupy użytkowników mają przypisane magazyny, obejmujące dokumenty (w tym inne magazyny i katalogi), co pozwala na pełną kontrolę dostępu do dokumentów poszczególnych użytkowników.

Dodatkowo użytkownicy mogą posiadać zdefiniowane poziomy dostępu do dokumentu (odczyt, odczyt/zapis, dodawanie komentarzy/opinii, zatwierdzanie modyfikacji). Dzięki takiemu rozwiązaniu po dokonaniu zmian w dokumencie nie jest on publikowany (nie przyjmuje statusu "Aktualny") aż do momentu, w którym zmiany zostaną zatwierdzone przez upoważnione osoby. W tym momencie nowa wersja dokumentu staje się wersją aktualną, a poprzednia trafia do archiwum.