Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna

W codziennej pracy użytkowników systemów CRM oraz innych rozwiązań informatycznych, pojawia się problem braku bezpiecznego, wydajnego i spójnego systemu wymiany informacji i komunikacji między pracownikami. Bardzo często brak też jakichkolwiek modułów przeglądania i przeszukiwania archiwum informacji. Firmy stosują często zewnętrzne komunikatory internetowe, co nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (podsłuch informacji, przejęcie loginu itp.) i prywatności. Dodatkowo uniemożliwia szybkie dotarcie do przekazanej informacji (wyszukanie).

System CRM jako komuniktor wewnątrz firmy

Oferowane rozwiązanie CRM zostało wyposażone w nowoczesny i spójny system komunikacji wewnętrznej, który znacząco przyczynia się do polepszenia organizacji pracy oraz usprawnia proces wymiany dokumentów. Jednocześnie system zapewnia elastyczne metody wyszukania takiej informacji (wiadomości) oraz kontroli wykonania poleceń w niej zawartych.

Po odebraniu wiadomości oraz wykonaniu zawartych tam poleceń, użytkownik zlecający otrzymuje automatycznie potwierdzenie realizacji. Ponadto cała obsługa odbywa sie w jednym programie, co znacząco przyspiesza kooperację między pracownikami czy działami (brak konieczności łaczenia danych pochodzących z róznych źródeł).

Wiadomości w systemie CRM

Pojedyncza wiadomość może zawierać:

  • dane podstawowe (odbiorca, rodzaj zdarzenia, notatka, data, komentarz);
  • dane słownikowe;
  • załączniki - dokumenty elektroniczne.

Wyszukiwarka i archiwum wiadomości w systemie

System udostępnia też wyszukiwarkę wiadomości, umożliwiającą odnalezienie wiadomości według:

  • autora wiadomości;
  • odbiorcy wiadomości;
  • rodzaju wiadomości;
  • zakresu dat.

Realizacja zadań z zakresu obiegu dokumentów

Dodatkowo na każdym etapie obsługi zlecenia w ramach wątku użytkownik może podjąć decyzję o przekazaniu dalszej obsługi do innego użytkownika. Osoba, do której zostaje przekazane zlecenie ma możliwość przyjęcia bądź też odrzucenia takiego zlecenia wraz z podaniem przyczyny.

Tego typu funkcjonalność umożliwia realizację uproszczonego obiegu dokumentów w ramach firmy lub urzędu. Jest to szczególnie przydatne tam, gdzie ze względu na trudność w zdefiniowaniu ścieżki realizacji zlecenia tradycyjne systemy typu workflow nie zdają egzaminu.